Moksleivių tarptautinis konkursas "Ventspilio IT iššūkiai"

2022-10-11
konkurso logo

Konkursas „Ventspilio IT iššūkis 2022“ siekia skatinti kūrybišką IKT taikymą. 1-12 klasių mokiniams skirtą konkursą organizuoja Ventspilio miesto savivaldybės administracija „Ventspilio skaitmeninis centras“, bendradarbiaudamas su Ventspilio aukštąja mokykla, Ventspilio miesto tarybos Švietimo skyriumi, Liepojos miesto Švietimo skyrius „Mokslo ir švietimo inovacijų centru", Kosmoso tyrimų centru Cėsiuose, Daugpilio inovacijų centru, „Network of innovative informal education for youth (INPUT)”, „Information Technology Foundation for Education (HITSA)”, švietimo organizacija „MTÜ Nuti-Võlur”.

Konkursas vyksta nuo 2016 m., per tą laiką IRT sritis dar labiau išsivystė ir patobulėjo. Technologijos įsisavinamos ir integruojamos visose gyvenimo srityse. Mokykloje, greta skaitymo, rašymo ir matematikos, mokomųjų dalykų apjungimas su informacinėmis technologijomis tapo vienu iš pagrindinių įgūdžių. STEM vis labiau vystosi tose srityse, kur technologiniai įgūdžiai yra svarbi dedamoji dalis. STEM plėtra Ventspilyje tapo reikšmingesnė atidarius VIZIUM mokslo centrą, kur viskas siejasi su STEM sritimi. Estijoje veikia mokslo centras AHAA, o Lietuvoje kuriamas visiškai naujas STEM centras Kaune.
Šiais laikais vis daugiau moksleivių įsitraukia į žinių įgijimo procesą eksperimentuodami ir prieidami prie savo patikrintų išvadų. Toks atradimo procesas veda prie naujų žinių, ugdo kritinį mąstymą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą, sprendimų priėmimą, skaitmeninių ir kitų įgūdžių vystymąsi.

Konkurso tikslas – skatinti jaunų žmonių žinių, įgūdžių, gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymą, praktikoje taikant įvairius įgūdžius, įskaitant skaitmenines technologijas, organizuojant komandinį darbą ir pristatant sukurtas iniciatyvas. Dalyvaujant konkurso veiklose, skatinti tarptautinių ryšių užmezgimą ir patirtį tarptautiniu mastu.

Konkurso uždaviniai

  1. Skatinti mokinių domėjimąsi STEM sritimi ir susijusiomis profesijomis;
  2. Skatinti mokinius kūrybiškai taikyti IKT įgūdžius;
  3. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir ryšių užmezgimą tarp dalyvių;
  4. Parodyti Ventspilio miestą kaip perspektyvią vietą mokymuisi ir darbui STEM srityje.

Konkurso sąlygos

Konkurse kviečiamos dalyvauti mokinių ir studentų komandos iš visų Latvijos, Lietuvos ir Estijos bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių vidurinių mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų. Kiekvieną komandą sudaro trys mokiniai, iš kurių vienas yra komandos kapitonas. Profesinių vidurinių mokyklų mokinių amžius neturi viršyti 19 metų.

Daugiau konkurso sąlygų svetainėje ir pridėtuose dokumentuose.

Konkurso etapai ir eigos trukmė

Konkursas organizuojamas 2 turais: I atrankos turas neakivaizdinis, II turas dalyvaujant akivaizdžiai.
Komandų registracija į varžybas pradedama prieš kelis mėnesius. 
Pirmasis, neakivaizdinis, konkurso turas vyksta mėnesį. Užduotys atliekamos savarankiškai, o rezultatai pateikiami elektroniniu būdu, vadovaujantis konkurso svetainėje pateiktais nurodymais.
Antrasis, akivaizdinis, konkurso etapas vyksta Ventspilyje.

Paraiškų teikimo tvarka

Komandos kapitonas arba mokytojas/konsultantas iš anksto užpildo anketą, pateiktą konkurso svetainėje (2022 metais - nuo rugsėjo 29 iki lapkričio 13 d.).

Konkurso darbus vertina konkurso žiuri, kurią sudaro Ventspilio Skaitmeninio centro atstovai, užduočių kūrėjai, taip pat kviestiniai ekspertai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Robotika
Papildytoji realybė
Virtualioji realybė
Programinė įranga
Mobiliųjų programų kūrimas
Interneto svetainių kūrimas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Estija
Latvija
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Kompiuterio panaudojimas
Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas
Programinės įrangos ir programų kūrimas ir analizė
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Finansavimo rūšis
Viešasis privatusis
Data
-
Organizacija