EXPLORE programa – Airija

2022-08-24

„Explore“ – Airijos Tolesnio ir aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų, inovacijų ir mokslo departamento sukurta nacionalinė programa. 2018 m. sukurta kaip regioninė įgūdžių iniciatyva Explore bandomasis etapas davė reikšmingų rezultatų ir tęsėsi 2019, 2021 ir 2022 m. 2021 m. programa buvo vykdoma devyniuose Airijos regionuose. 

Platesniu mastu „Explore“ siekia spręsti menko mokymosi visą gyvenimą dalyvavimo Airijoje problemą. Konkrečiau, programa skirta vyresniems nei 35 metų suaugusiesiems, kurie dirba gamybos, produktų tiekimo ir projektavimo bei susijusiose srityse. 

Bendroji informacija ir tikslai 

„Explore“ – tai kvalifikacijos kėlimo finansavimo iniciatyva, kurioje siūlomi praktiniai sprendimai, padedantys tobulinti darbuotojų skaitmeninius įgūdžius, atsižvelgiant į didėjantį skaitmeninimą ir automatizavimą darbo vietoje. Airijos vyriausybės duomenimis, 1 iš 2 žmonių susiduria su sunkumais atlikdami net paprasčiausias skaitmenines užduotis, todėl programa pagrįsta būtinybe gerinti visuomenės ir būsimos darbo jėgos skaitmeninį raštingumą. Kiti tikslai yra šie.

  • Spręsti visų Airijos suaugusiųjų, ypač 35 metų ir vyresnių, menkos skaitmeninės kompetencijos problemą.
  • Išbandyti ir įgyvendinti naujovišką ir informacija pagrįstą Airijos visuomenės ir darbo jėgos dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą programose kliūtis.
  • Spręsti vieną iš svarbiausių Airijos klausimų: įgūdžių senėjimas, kuris tampa vis svarbesniu darbdavių rūpesčiu.
  • Parodyti vietos švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų ir pramonės bendradarbiavimo naudą.

Kodėl tai gera praktika?

2019 m. pradėta regioninė įgūdžių iniciatyva po pradinių gerų rezultatų buvo atnaujinta keleriems metams. Nuo jos pradžios vien tik Airijos vidurio vakarų regione mokymus baigė 315 darbuotojų, atstovaujančių 145 darbdaviams, o likusių 8 regionų statistika atspindi šiuos rezultatus.

Iniciatyva yra aktuali ir atitinka Airijos darbo rinkoje aiškiai nustatytą poreikį: toliau kelti vyresnio amžiaus darbuotojų skaitmeninius įgūdžius, kartu sutelkiant dėmesį į įvairius pagrindinius pramonės sektorius, įskaitant gamybos, logistikos ir svetingumo sektorius.

Programa pasižymi dideliu tvarumu: ją visiškai finansuoja Airijos vyriausybė, ji yra lanksti ir suteikia galimybę pirmiau išvardytų sektorių darbdaviams didinti skaitmeninius įgūdžius ir produktyvumą bei kuo geriau išnaudoti jau turimus įgūdžius. Kadangi per daugiau nei trejus įgyvendinimo metus buvo įgyta patirties ir atlikta skirtingų regionų veiklos rezultatų analizė, ši geroji patirtis turi didelį potencialą būti pakartota ir pritaikyta kitoms aplinkybėms ir tikslinėms grupėms.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninė technologija, specializacija
Mašininis mokymasis
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Airija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Darbo organizavimas
Elektra ir energija
Elektronika ir automatika
Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)
Medžiagos (mediena, popierius, plastikai, stiklas)
Tekstilė, apranga, avalynė, oda
Iniciatyvos rūšis
Regioninė
Finansavimo rūšis
Viešas
Data
-
Organizacija