2017 m. gegužės mėn. paskelbtoje dirbtinio intelekto programoje pirmenybė teikiama veiksmams, kuriais siekiama stiprinti Suomijos poziciją dirbtinio intelekto (DI) srityje ir kurti partnerystes su nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais suinteresuotaisiais subjektais. Kiti tikslai – parodyti Suomijos inovacijų ir verslo plėtros potencialą, ypač dirbtinio intelekto srityje, ir remti Suomijos pramonės ir technologijų sektorių konkurencingumą.

Pagal dirbtinio intelekto programą, kurią parengė ir koordinuoja Suomijos ekonomikos reikalų ir užimtumo ministerija, darbo rinkos ir piliečiai turėtų pasirengti neigiamam dirbtinio intelekto poveikiui švietimo srityje. Siekiant spręsti šį uždavinį, Programa siekiama stiprinti mokymosi visą gyvenimą vaidmenį ir pritaikyti švietimo ir profesinio rengimo ir mokymo sistemas, kad jos galėtų reaguoti į didėjančią kvalifikuotos ir labai išsilavinusios darbo jėgos paklausą.

Atsižvelgiant į tai, pagal Suomijos dirbtinio intelekto programą pirmenybė teikiama veiksmams ir iniciatyvoms, susijusiems su novatoriškais metodais dirbtinio intelekto ir mašinų mokymosi srityje, ir nuolat atnaujinama bei gerinama techninė infrastruktūra ir 5G technologijos diegimas. Šiuo požiūriu Programa siekiama optimizuoti švietimą ir jį modernizuoti, kad būtų pasiekta geresnių rezultatų. Pagal Programą įvairi papildoma mokymo veikla ir galimybės piliečiams, darbo jėgai, švietimo specialistams, studentams ir skaitmeninių technologijų ekspertams. 

Pagrindiniai prioritetai

  • Naudojant dirbtinį intelektą didinti verslo konkurencingumą.
  • Veiksmingai naudoti duomenis visuose sektoriuose ir paspartinti 5G technologijų diegimą Suomijoje ir Europoje. 
  • Užtikrinti, kad DI galėtų būti diegiamas, plėtojamas ir taikomas siekiant greitai ir lengviau pateikti konkrečius DI metodus ir sprendimus. 
  • Išlaikyti aukščiausio lygio kompetenciją, pritraukti skaitmeninių talentų ir dirbtinio intelekto bei mašinų mokymosi srities ekspertų, skatinti lyderystę ir verslumo įgūdžius. 
  • Teikti pirmenybę investicijoms į viešųjų paslaugų sistemą ir jos tolesnei bei nuolatinei plėtrai.
  • Sukurti naujus bendradarbiavimo modelius ir formas ir remti suinteresuotųjų subjektų partnerysčių plėtojimą nacionaliniu lygmeniu. 
  • Padaryti Suomiją pirmtake dirbtinio intelekto amžiuje ir padidinti atsparumą ardomajam technologijos poveikiui. 
  • Dirbtinio intelekto plėtrą nukreipti į pasitikėjimą, į žmogų orientuotą kryptį, grindžiamą teisinės valstybės principu, ir pasirengti būsimiems saugumo iššūkiams. 

Strategy Details

Biudžetas

Programos iniciatyvos finansuojamos iš Suomijos valstybės biudžeto, taip pat iš ES lėšų ir privačių investicijų.

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Suomija
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Anglų
Suomių
Laiko juosta / planas
Priėmimas – 2017 m. 2017–2025 m. laikotarpio veiksmai
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Aktyviai dalyvauja Suomijos vyriausybės, akademijos, NVO ir privačiojo sektoriaus suinteresuotieji subjektai. Darbą koordinuoja Ekonomikos reikalų ir užimtumo ministerija, kiti partneriai: Aalto universitetas, Suomijos profesinės sveikatos institutas, Suomijos profesinių sąjungų centrinė organizacija, Finansų ministerija, KT vietos valdžios sektoriaus darbdaviai, Suomijos parlamentas, Darbo institutas ekonomikos tyrimams, Ministro Pirmininko biuras, Suomijos pramonės konfederacija ir kt.

Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė