Asociacija INFOBALT

InfoBalt

Asociacija INFOBALT atstovauja nacionaliniam IRT sektoriui ir siekianti kurti jam geresnę verslo aplinką, geriausias sąlygas bei naujas galimybes pramonės augimui, kuriančiam pridėtinę vertę tiek asociacijos nariams, tiek ir teikiančiam naudą Lietuvos žmonėms bei viešajam sektoriui.

Organizacijos detalūs duomenys

Nacionalinės koalicijos narys
Taip
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Nežinoma
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Kategorija
Asociacija
Narystės tipas
Steigėjas