Elektroninių nusikaltimų ir skaitmeniniai tyrimai (VSF vidaus saugumo fondai)

2022-08-12

Projektų paraiškose, teikiamose pagal šį kvietimą teikti paraiškas, turi būti atsižvelgiama bent į vieną, bet idealiu atveju daugiau iš šių prioritetų kibernetinių nusikaltimų ir skaitmeninių tyrimų srityje:

1. plėtoti teisėsaugos ir teisminių institucijų operatyvinius pajėgumus ir ekspertines žinias, remti tarpvalstybinį bendradarbiavimą elektroninių nusikaltimų tyrimo srityje, įskaitant kibernetinį saugumą;

2. tyrimo ir kriminalistikos priemonių kūrimas siekiant spręsti problemas, kylančias dėl nusikaltėlių vykdomo šifravimo naudojimo ir jo poveikio nusikalstamų veikų tyrimams, o taip pat remti teisėsaugos institucijų dalyvavimą interneto valdymo srityje;

3. prisidėti prie ES teisės įgyvendinimo, visų pirma atsižvelgiant į kvietimo dokumente aprašytus vertinimus;

4. teisėsaugos ir (arba) teisminių institucijų ir privačių subjektų tarpvalstybinio bendradarbiavimo skatinimas. Tai apima, pavyzdžiui, mechanizmų, kuriais remiamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimas, ir mechanizmų, skirtų gerinti pranešimą apie nusikaltimus teisėsaugos institucijoms, sukūrimą.

Terminas: 2022 m. rugsėjo 15 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Saugos paslaugos (plačiosios programos)