Pagal programos „ Horizontas 2020“ projektą „EUHubs4Data“ ką tik paskelbtas naujas atviras kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį 18 atrinktų pareiškėjų gali gauti 60.000 EUR dotaciją ir prieigą prie SIC paslaugų, kurių vertė – iki 70,000 EUR (bendras turimas tiesioginis finansavimas – 1 080 000 EUR).

Atviru kvietimu siekiama, kad MVĮ pateiktų pasiūlymus, kaip naudotis skaitmeninių inovacijų centrų federacijos siūlomomis duomenų paslaugomis ir duomenų rinkiniais, siekiant stiprinti ir toliau plėtoti savo produktų kūrimo procesus, kad būtų pasiektas tikėtinas patobulinto produkto ar paslaugos, kuris yra artimesnis rinkai, rezultatas.

Kad geriau suprastumėte, kokiomis paslaugomis ir turtu galima naudotis, projekto svetainėje galite peržiūrėti federacijos teikiamų paslaugų katalogą.

Paraiškų pateikimo terminas: 2022 m. lapkričio 9 d.

Opportunity Details

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Big Data
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skill level
Intermediate
Advanced
Digital expert
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
International initiative
Industry - field of education and training
Database and network design and administration