Atviras kvietimas MVĮ naudotis duomenų paslaugomis ir duomenų rinkiniais

2022-10-20

Pagal programos „ Horizontas 2020“ projektą „EUHubs4Data“ ką tik paskelbtas naujas atviras kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį 18 atrinktų pareiškėjų gali gauti 60.000 EUR dotaciją ir prieigą prie SIC paslaugų, kurių vertė – iki 70,000 EUR (bendras turimas tiesioginis finansavimas – 1 080 000 EUR).

Atviru kvietimu siekiama, kad MVĮ pateiktų pasiūlymus, kaip naudotis skaitmeninių inovacijų centrų federacijos siūlomomis duomenų paslaugomis ir duomenų rinkiniais, siekiant stiprinti ir toliau plėtoti savo produktų kūrimo procesus, kad būtų pasiektas tikėtinas patobulinto produkto ar paslaugos, kuris yra artimesnis rinkai, rezultatas.

Kad geriau suprastumėte, kokiomis paslaugomis ir turtu galima naudotis, projekto svetainėje galite peržiūrėti federacijos teikiamų paslaugų katalogą.

Paraiškų pateikimo terminas: 2022 m. lapkričio 9 d.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Didieji duomenys
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas