„Kurk Lietuvai“ yra pirmoji, ir kol kas vienintelė, programa kūrybingiems ir veržliems profesionalams ir profesionalėms, norintiems prisidėti prie modernios ateities Lietuvos kūrimo. Programos metu dalyviams ir dalyvėms, turintiems tarptautinės patirties, suteikiama galimybė užsienyje įgytas žinias ar inovatyvias idėjas pritaikyti gerinant Lietuvos viešąjį sektorių.

„Kurk Lietuvai“ trunka 12 mėnesių ir susideda iš dviejų šešių mėnesių projektų, vykdomų skirtingose nacionalinio ar regioninio lygmens viešojo sektoriaus institucijose porose ar trijulėse. Priklausomai nuo savo interesų ir įgūdžių, dalyviai ir dalyvės gali vykdyti proveržį skatinančius projektus švietimo, ekonomikos, inovacijų, saugumo, aplinkosaugos, socialinės politikos ar kitose srityse.

Organizacijos detalūs duomenys

National coalition member
False
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Lietuva
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education
Target audience
Digital skills for the labour force.
Organization category
Other
Membership type
Social partner