DI ir švietimas: Gaires politikos formuotojams“ parengė UNESCO, įgyvendindama Pekino susitarimą, kuriuo siekiama ugdyti dirbtiniam intelektui parengtus politikos formuotojus švietimo srityje. Ja siekiama užtikrinti bendrą supratimą apie DI teikiamas švietimo galimybes, taip pat apie jo poveikį esminėms kompetencijoms, kurių reikia dirbtinio intelekto erai.

Numatoma, kad iki 2024 m. dirbtinio intelekto švietimo srityje vertė bus 6 mlrd. JAV dolerių ir jis gali padėti spręsti kai kuriuos didžiausius šiandienos švietimo srities uždavinius, diegti mokymo ir mokymosi praktiką ir galiausiai paspartinti pažangą siekiant 4-ojo Jungtinių Tautų DVT. Tačiau šie spartūs technologiniai pokyčiai neišvengiamai kelia daug rizikos ir iššūkių, išeinančių iš politinių debatų ir reguliavimo sistemų ribų.

Politikos formuotojai ir pedagogai pateko į neapibrėžtą teritoriją, todėl kyla esminių klausimų apie mokymosi ateities sąveiką su dirbtiniu intelektu. Svarbiausia yra tai, kad dirbtinio intelekto diegimas ir naudojimas švietimo srityje turi būti grindžiamas pagrindiniais įtraukties ir teisingumo principais. Kad tai įvyktų, politika turi skatinti lygiateisę ir įtraukią prieigą prie dirbtinio intelekto ir DI kaip viešosios gėrybės naudojimą, daugiausia dėmesio skiriant mergaičių ir moterų bei nepalankioje padėtyje esančių socialinių ir ekonominių grupių įgalinimui. Didėjantis naujų dirbtinio intelekto technologijų naudojimas švietimo srityje bus naudingas visai žmonijai tik tuo atveju, jei projektuojant bus stiprinami į žmogų orientuoti pedagogikos metodai ir laikomasi etikos normų bei standartų. Dirbtinis intelektas turėtų būti orientuotas į kiekvieno besimokančio asmens mokymosi gerinimą, mokytojų įgalinimą ir mokymosi valdymo sistemų stiprinimą. Be to, parengti mokinius ir visus piliečius saugiai ir veiksmingai dirbti su dirbtiniu intelektu yra bendras uždavinys pasauliniu lygmeniu. Būsimos mokymosi ir mokymo sistemos turi suteikti visiems žmonėms pagrindines dirbtinio intelekto kompetencijas, įskaitant supratimą apie tai, kaip DI renka duomenis ir kaip jais galima manipuliuoti, ir įgūdžius, kad būtų užtikrinta asmens duomenų sauga ir apsauga. Galiausiai dirbtinis intelektas savo pobūdžiu peržengia sektorių ribas, o norint planuoti veiksmingą DI ir švietimo politiką, reikia konsultuotis ir bendradarbiauti su įvairių sričių ir sektorių suinteresuotaisiais subjektais.

Šiame leidinyje politikos formuotojams pateikiamos gairės, kaip geriausiai pasinaudoti galimybėmis ir mažinti riziką, kurią kelia didėjantis dirbtinio intelekto ir švietimo ryšys. Ji prasideda nuo esminių dirbtinio intelekto aspektų: apibrėžtys, metodai ir technologijos. Toliau pateikiama išsami naujų DI tendencijų ir poveikio mokymuisi ir mokymuisi analizė, įskaitant tai, kaip galime užtikrinti etišką, įtraukų ir teisingą DI naudojimą švietimo srityje, kaip švietimas gali parengti žmones gyventi ir dirbti su dirbtiniu intelektu ir kaip DI gali būti taikomas siekiant stiprinti švietimą. Galiausiai jame pristatomi iššūkiai, susiję su dirbtinio intelekto naudojimu siekiant 4-ojo DVT, ir politikos formuotojams pateikiamos konkrečios įgyvendintinos rekomendacijos, kaip planuoti politiką ir programas atsižvelgiant į vietos aplinkybes.

Publication Details

Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Digital expert
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Target audience
Digital skills in education.
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Type of initiative
International initiative
Publication type
Study