Įvairios DI technologijos vis dažniau skverbiasi į visų rūšių produktus ir paslaugas ir sukuria sudėtingą visuomeninę techninę sistemą, kuri keičia esamus santykius ekonomikos, teisės ir politikos srityse.

Dirbtinio intelekto diegimo tempas ir galimas poveikis leidžia prognozuoti visuomeninius ir geopolitinius pokyčius, kurie greičiausiai lems būsimus pokyčius visame pasaulyje.

Atskiros šalys DI srityje teikia išskirtinį prioritetą, kai kurios numato, kad tos, kurios kontroliuos dirbtinį intelektą, kontroliuos pasaulį, todėl svarbu propaguoti Europos dirbtinio intelekto plėtojimo ir naudojimo kryptis, kuriomis skatinamas atsakingas, į žmogų orientuotas DI naudojimas, kuriuo gerbiamos Europos vertybės, etikos principai ir žmogaus teisės.

Norint įveikti šiuos iššūkius, reikia pažangios ir veiksmingos viešosios politikos, kuria būtų užtikrintas žmonių pasitikėjimas dirbtiniu intelektu ir apribotas jo neigiamas poveikis asmeniui ir visuomenei, taip pat pasinaudoti nauda, kurią DI gali suteikti mūsų gyvenimui, kad visi žmonės galėtų naudotis DI, visų pirma gerinant gyvenimo sąlygas ir standartus.

Patvirtinus programą, Slovėnija atsidūrė tarp ES šalių, kurios jau parengė nacionalines strategines gaires dirbtinio intelekto srityje ir įsipareigojo bendradarbiauti šioje srityje ES lygmeniu. Slovėnija remsis savo ekspertų patirtimi ir žiniomis šioje srityje.

Patvirtinus ir priėmus VNS, turi būti parengtas įgyvendinimo planas, taip pat nustatyti finansiniai ištekliai ir pasirengta numatomai veiklai įgyvendinti.

Strategy Details

Budget

EUR 100 000 000

Digital skill level
Advanced
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Geographic scope
Slovėnija
Organization
Strategy state-of-play

Priemonių ir biudžeto rengimas.

Target audience
Digital skills for all
Target language
Slovenian
Timeline/roadmap
2021-2025
Stakeholders

Strategiją koordinuoja Slovėnijos viešojo administravimo ministerija. Dalyvauja viešosios ir privačios suinteresuotosios šalys.

Type of initiative
National initiative