2022-12-05
  „Skaitmeninė mokykla Wielkopolsk@ 2020“ yra Didžiosios Lenkijos vaivadijos savivaldos projektas, kurį pagal 2014–2020 m. Didžiosios Lenkijos vaivadijos veiksmų programą įgyvendina Lenkijos mokytojų mokymo centras Poznanėje. Projektas skirtas visų rūšių mokykloms ir jo tikslas – įtraukti 600 Didžiosios Lenkijos mokyklų. Jo trukmė – 5 metai, per šį laikotarpį bus vykdomi 6 skirtingi švietimo paprojekčiai, įskaitant 3 pradinių mokyklų projektus: Didžiosios Lenkijos skaitmeninė vaikų enciklopedija (CDEW), Skaitmeninis Vartos upės baseino žemėlapis (CMDW), studentų informacinių technologijų
  2022-12-05
  „Skolasajf“ suteikia 3–16 metų vaikams galimybę vasaros mėnesiais užsiimti įvairia kultūrine, menine ir fizine veikla bei dalyvauti išvykose.
  2022-12-05
  Pagal programą „Digital Pioneers“ jaunoms moterims suteikiama žinių apie skaitmenines ir technines profesijas, kad jos būtų skatinamos pradėti karjerą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse.
  2022-12-05
  Estija sukūrė paprastą ir aiškų skaitmeninių gebėjimų modelį, kuris galėtų padėti mokytojams, todėl jiems nereikia naujai išradinėti dviračio ir jie gali sutelkti visą dėmesį į besimokantįjį.
  2022-12-02
  Už programos įgyvendinimą atsakinga Graikijos informacinių technologijų ir ryšių įmonių asociacija SEPE, taip pat Graikijos nacionalinės skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų kūrimo koalicijos narė. 2022 m. birželio mėn. asociacija pradėjo iniciatyvą, kuria siekiama 1600 25–29 metų amžiaus bedarbių teikti konsultavimo, teorinio ir praktinio mokymo ir sertifikavimo paslaugas. Kad galėtų pasinaudoti programa, dalyviai turi būti užsiregistravę kaip bedarbiai Valstybinėje užimtumo tarnyboje (DYPA). Jie taip pat turi būti su IRT susijusių dalykų absolventai iš aukštojo mokslo įstaigų (AEI)
  2022-10-26
  Mūsų balsas svarbus! – Rumunijoje įgyvendinamas projektas, skirtas 11–26 metų vaikams ir jaunimui, turintiems klausos ir regos sutrikimų.
  2022-10-11
  Konkursas „Ventspilio IT iššūkis 2022“ siekia skatinti kūrybišką IKT taikymą. 1-12 klasių mokiniams skirtą konkursą organizuoja Ventspilio miesto savivaldybės administracija „Ventspilio skaitmeninis centras“, bendradarbiaudamas su Ventspilio aukštąja mokykla, Ventspilio miesto tarybos Švietimo skyriumi, Liepojos miesto Švietimo skyrius „Mokslo ir švietimo inovacijų centru", Kosmoso tyrimų centru Cėsiuose, Daugpilio inovacijų centru, „Network of innovative informal education for youth (INPUT)”, „Information Technology Foundation for Education (HITSA)”, švietimo organizacija „MTÜ Nuti-Võlur”