Dar galima teikti paraiškas 2024 m. Europos skaitmeninių įgūdžių apdovanojimams

2024-03-15

Europos Komisijos Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo informavimo sistema paskelbė naujus, 2024 m. Europos skaitmeninių įgūdžių apdovanojimus (EDSA24).

Apdovanojimų iniciatyva siekiama pripažinti ir pažymėti išskirtinį visos Europos organizacijų, kurios savo projektais, programomis ir iniciatyvomis prisidėjo prie skaitmeninių įgūdžių tobulinimo, darbą. Šių metų apdovanojimai žada būti dar labiau įsimintini!

Šių metų apdovanojimų kategorijos yra tokios.

  1. Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas darbe: iniciatyvos, skirtos įvairių sektorių ir MVĮ specialistų skaitmeninių įgūdžių tobulinimui ir perkvalifikavimui, sudarant palankesnes sąlygas visų lygių IRT specialistams įsidarbinti.

  2. Skaitmeniniai įgūdžiai švietimo srityje: projektai, konkrečiai skirti mokytojų ar mokinių, profesinio rengimo ir mokymo bei mokyklų administracijų skaitmeninių įgūdžių tobulinimui. 

  3. Įtrauktis skaitmeniniame pasaulyje.  Daugiausia dėmesio skirta skaitmeniniams mokymams, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo programoms, skirtoms asmenų grupėms, kurios patiria didesnę skurdo, socialinės atskirties, diskriminacijos ir smurto riziką, įskaitant etnines mažumas, migrantus, neįgaliuosius, vienišus pagyvenusius žmones ir vaikus, marginalizuotas, sunkiai pasiekiamas ir didelės rizikos grupes, taip pat iniciatyvoms, kuriomis siekiama ugdyti skaitmeninio prieinamumo įgūdžius.  

  4. Moterys IRT srityje: projektai, kuriais siekiama didinti moterų, dirbančių IRT profesijose, skaičių, suteikti dirbančioms moterims skaitmeninių įgūdžių tobulinimo galimybių ir skatinti jaunas moteris siekti karjeros IRT srityje.

  5. Kibernetinio saugumo įgūdžiai:  skirta piliečių ir MVĮ kibernetinio saugumo įgūdžių ugdymo iniciatyvoms.
     

Paraiškas galima teikti nuo 2024 m. vasario 29 d. iki balandžio 2 d.

 

Kviečiame teikti paraiškas visų rūšių organizacijas (viešąsias, privačias, akademines, mokslinių tyrimų ar mokymo centrus, mokyklas, MVĮ ar dideles įmones, ES finansuojamus projektų konsorciumus, viešojo administravimo institucijas, NVO ir piliečių iniciatyvas, kurios pradėjo arba įgyvendino projektus ar iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti skaitmeninių įgūdžių įgijimą vienoje iš penkių apdovanojimų kategorijų.

Jei abejojate, ar tiktų jūsų projektas, nedvejodami kreipkitės į Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo informavimo sistemos komandą adresu info@digitalskillsjobs.eu.

 

Susipažinkite su daugiau informacijos apie šių metų atranką ir užpildykite elektroninę paraiškos formą.

 

Sėkmės visiems pareiškėjams!

 

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/11494
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų