2022-07-27
  Čia pateikiama nacionalinių strategijų, politikos ir nacionalinių iniciatyvų skaitmeninių įgūdžių srityje apžvalga. Jomis siekiama skatinti ir remti IRT specialistų, darbo jėgos, bendrųjų piliečių ir ES valstybių narių švietimo sistemų skaitmeninių įgūdžių ugdymą.
  2022-07-27
  2017 m. Europos Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija paskelbė Europos socialinių teisių ramstį , kuriame nustatyta 20 pagrindinių principų ir teisių, būtinų siekiant sukurti teisingesnę ir įtraukesnę Europos Sąjungą, grindžiamą gerai veikiančiomis ir sąžiningomis darbo rinkomis ir socialinės apsaugos sistemomis. Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plane apibrėžiama veikla, kurios reikia imtis, kad principai virstų konkrečiais veiksmais, kurie būtų naudingi ES piliečiams. Skaitmeninių įgūdžių trūkumo panaikinimas Kad būtų pasiekti jo tikslai didinti įsidarbinimo galimybes
  2022-07-27
  Įvairios priemonės, ištekliai ir informacija kibernetinio saugumo tema, specialiai skirti MVĮ.
  2022-07-27
  Europos mokymosi darbo vietoje sistema.
  2022-07-27
  PISA yra EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) Tarptautinė moksleivių vertinimo programa. PISA tikslas – įvertinti penkiolikmečių gebėjimą naudotis skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų žiniomis bei įgūdžius, kuriais galėtų spręsti problemas realiame gyvenime. PISA, kurią kartu parengė EBPO šalys narės įsteigusios EBPO Švietimo direktoratą, analizuoja, kokiu mastu moksleiviai, bebaigiantys privalomojo švietimo etapą, sėkmingai įgijo tam tikrų žinių ir įgūdžių, kurie yra būtini, kad asmenys galėtų visapusiškai dalyvauti šiandienos žinių visuomenėje. PISA yra svarbi EBPO
  2022-07-27
  Švietimo ir mokymo reforma 29 ES kaimyninėse šalyse, siekiant patenkinti darbo rinkos poreikius ir poreikius.