EQUALS skaitmeninių įgūdžių fondas, kurį valdo žiniatinklio fondas „ World Wide Web Foundation“ ir kurį remia Vokietijos federalinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerija, remia įvairius gebėjimų stiprinimo mokymus, kuriais siekiama tobulinti moterų skaitmeninius įgūdžius, aktyvų pilietiškumą ir piliečių dalyvavimą pasitelkiant technologijas.

Finansiniai ištekliai skiriami vietos iniciatyvoms, kuriomis užtikrinamas įgūdžių ugdymas atsižvelgiant į lyčių aspektą Pietų šalyse.

Opportunity Details

Beneficiary

Organizacijos arba subjektai iš įvairių pietinių šalių.
 

Financing condition

Esamoms iniciatyvoms, įgyvendinamoms registruotoje organizacijoje ar įstaigoje, bus skiriamos 5 000–15 000 EUR dotacijos, siekiant plėsti savo skaitmeninių įgūdžių programas ir mokymą ir dirbti, kad būtų užtikrintas ilgalaikis poveikis pasibaigus dotacijos ir iniciatyvos gyvavimo ciklui.

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Digital skills
Target audience
Digital skills for all
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Geographic scope
Marokas
Tunisa
Turkija
Type of initiative
International initiative
Industry - field of education and training
Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined