Goal

Projektu „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje“ siekiama atrasti, išnaudoti ir didinti moterų (įskaitant ir mažiau galimybių turinčias) užimtumo bei įsitraukimo į darbo rinką potencialą, padėti moterims pasiekti geriausias įsidarbinimo galimybes ugdant jų „minkštuosius” gebėjimus. Dviejų metų laikotarpiu sukurti ir išbandyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo įstaigų darbuotojams ir moterims inovatyvią tiesioginių mokymų programą, organizuojant jos išbandymą bei teikiant pagalbą darbo ar geresnės karjeros galimybių paieškose.

Financing
Erasmus strateginės partnerystės
Organizers
VIPT asociacija
Date
-