ProgeTiger (Estija)

2021-05-06

„ProgeTiger“ yra bendra Estijos švietimo ir tyrimų ministerijos ir buvusios organizacijos HITSA (Estijos informacinių technologijų fondas švietimui) iniciatyva, gyvuojanti nuo 2012 m. 2020 m. rugpjūčio 1 d. HITSA veikla buvo perduota naujai nacionalinei institucijai Estijoje, Švietimo ir jaunimo valdybai (estiškai Haridus- ja Noorteamet). Naujoji valdyba yra tiesiogiai pavaldi Estijos švietimo ir tyrimų ministerijai.

Estijos iniciatyva skirta ikimokyklinio, pradinio ir profesinio ugdymo sektoriams nacionaliniu lygmeniu ir siekia nubrėžti gaires, pagal kurias technologijos ir skaitmeninės naujovės gali būti skatinamos ir įtraukiamos į oficialias mokymo programas. Iniciatyva skirta suteikti mokytojams reikiamų įgūdžių, kad jie būtų kvalifikuoti pedagogai tokiose srityse kaip IRT (informacinės ir ryšių technologijos), robotika ir kodavimas. Kartu projektas skirtas ir neskaitmeninių dalykų mokytojams – skatinti juos savo pamokose integruoti ir diegti technologijas bei skaitmeninius sprendimus.

Iniciatyva taip pat apima ir kitas tikslines grupės, - tėvus, mokinius ir pedagogus. Antrasis projekto tikslas, greta skatinimo dažniau naudoti technologijas mokant ir mokantis, yra skatinti vaikų ir paauglių susidomėjimą IRT sektoriumi. Mokytojai „ProgeTiger“ svetainėje gali rasti įvairių mokymosi išteklių, susijusių su skaitmeniniais įgūdžiais, įskaitant mokymo galimybes, kad galėtų sukurti labiau struktūrizuotus metodus, skatinančius savo mokinių domėjimąsi skaitmeniniais įgūdžiais. Be to, programa veiksmingai remia vaikų darželius ir mokyklas, padeda įsigyti įvairių programuojamų įrenginių ir skatina nuo mažens naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Taip pat teikiama finansinė parama įgyvendinimui.

Šiais veiksmais „ProgeTiger“ tikisi pagreitinti programavimo pamokų įvedimą Estijos darželiuose ir pradinėse mokyklose bei sutelkti nacionalines, vietos ir regionines pastangas šioje srityje. Programa labai sėkmingai siekia savo tikslų: „ProgeTiger“ mokymo veikla pasiekė 85 proc. Estijos valstybinių mokyklų ir 44 proc. vaikų darželių. Be to, daugiau nei 4 000 mokytojų taip pat buvo apmokyti skaitmeninių įgūdžių ir technologijų. Toks metodas taip pat labai prisidėjo prie iniciatyvos mastelio ir tvarumo, – išmokyti ir aprūpinti įranga mokytojai ir mokyklos nereikalauja nuolatinės priežiūros ir pakanka tik retkarčiais teikiamos pagalbos vietoje. „ProgeTiger“ taip pat sėkmingai įtraukė didelę Estijos visuomenės dalį visuose šalies regionuose; tačiau jo atkartojimas kituose kontekstuose priklauso nuo stipraus vyriausybės įsitraukimo ir finansavimo. Dėka šios programos, didžioji dauguma Estijos vaikų su programavimo temomis susipažįsta labai anksti.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Estija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Inžinerija, gamyba ir statyba (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Finansavimo rūšis
Viešas
Data
-