Inovatyvūs būdai ir metodai darbui su iš emigracijos grįžusiais vaikais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą (MEDUS)

2023-08-07

Tarptautinio Erasmus+ strateginės partnerystės projekto MEDUS „Inovatyvūs būdai ir metodai su iš migracijos grįžusiais vaikais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą” (Nr. 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024051) tikslas tobulinti mokytojų ir pagalbos mokytojų specialistų profesines kompetencijas siekiant sukurti palankią mokymosi, socialinę ir emocinę aplinką migrantų vaikams. Projekto uždaviniai:

  1. Sukurti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams inovatyvią mokymo/si medžiagą ir mokymo priemones darbui su migrantų vaikais;
  2. Parengti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams mokymo/si priemones mokymosi skirtumų mažinimui bei socialinei-emocinei būklei stiprinti;
  3. Sutelkti mokyklų bendruomenių narius (vadovus, mokytojus, tėvus ir kitus mokinius) sėkmingai migrantų vaikų integracijai;
  4. Suteikti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams gerosios patirties pavyzdžių, kaip dirbti su skirtingomis (mišriomis) mokinių grupėmis.

Projektas įgyvendinamas 2021 12 01 - 2024 05 31 laikotarpiu. Projektą koordinuoja Kauno rajono švietimo centras ir įgyvendina su partneriais: Karmėlavos Balio Buračio gimnazija, Kauno technologijos universitetu (Lietuva), RUSE UNIVERSITY "ANGEL KANCHEV (Bulgarija), LICEUL TEHNOLOGIC "SFANTUL PANTELIMON (Rumunija), Cesitlilik Icinde Birliktelik Dernegi,(Turkija).

Intelektiniai produktai:

Daugiau apie projektą: https://medus-project.eu/ 

 

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Bulgarija
Lietuva
Rumunija
Turkija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Švietimas neklasifikuojamas kitur
Išsilavinimą apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Finansavimo rūšis
Viešas
Data
-
Dokumentas