Programa „Moterys TechEU“

2023-03-15

Europos Komisija paskelbė kvietimą pagal „Europos horizontas“ organizuoti programą „Moterys TechEU“.

Siekiami rezultatai:

 • remti giliųjų technologijų inovacijas kaip modernios, žiniomis grindžiamos, efektyviai išteklius naudojančios ir konkurencingos ekonomikos pagrindą;
 • skatinti moterų pirmavimą giliųjų technologijų pramonėje, kad Europos Sąjungoje (ES) būtų kuriamos teisingesnės, įtraukesnės ir labiau klestinčios inovacijų ekosistemos;
 • skatinti moterų verslininkių bendradarbiavimą ir tinklų kūrimą giliųjų technologijų srityje.

Tikimasi, kad pagal šį kvietimą atrinktas konsorciumas surengs programą „Moterys TechEU“, apimančią tokias veiklas:

 • užtikrinti programos „Moterys TechEU“ projektavimą, organizavimą ir valdymą, užtikrinant ankstesnių programos versijų tęstinumą.
 • užtikrinti sklandų ryšį su EIC verslo spartinimo paslaugomis, skirtomis mentorystės ir ugdomojo vadovavimo veiklai;
 • pranešti apie sistemą ir ją propaguoti, kad būtų užtikrintos kokybiškos paraiškos;
 • organizuoti reikšmingus renginius, sukurti „Moterys TechEU“ stipendijų gavėjų tinklą ir padėti joms užmegzti ryšius su visa EIC bendruomene;
 • skatinti moterų verslininkių bendruomenės bendradarbiavimą ir tinklų kūrimo veiklą giliųjų technologijų srityje;
 • pranešti Europos Komisijos tarnyboms apie schemos įgyvendinimą (pagrindinius duomenis apie paraiškas, finansuojamus startuolius, programos galutinių paramos gavėjų demografiją ir kt.).

Galutinis tikslas – remti Europos ankstyvojo etapo giliųjų technologijų startuolius, registruotus ir įsisteigusius ES valstybėje narėje arba programos „Europos horizontas“ asocijuotojoje šalyje bent šešis mėnesius paraiškos pateikimo metu, kuriuos įsteigė arba bendrai įsteigė moterys, užimančios aukščiausias vadovaujamas pareigas.

Prireikus pareiškėjai turėtų siekti sinergijos su tolesnio finansavimo galimybėmis pagal kitas atitinkamas ES, nacionalines ir (arba) regionines inovacijų programas.

Konsorciumų sudėtis:

 • bent vienas nepriklausomas juridinis asmuo, įsisteigęs valstybėje narėje, ir
 • bent du kiti nepriklausomi juridiniai asmenys, kurių kiekvienas yra įsisteigęs skirtingose valstybėse narėse arba asocijuotosiose šalyse.

Finansavimas:

 • iki 15 000 000 eurų
 • Pagal šį kvietimą bus išmokėta tik 1 dotacija.

Galutinis pateikimo terminas: 2023 m. kovo 23 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Debesų kompiuterija
Kvantinis skaičiavimas
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos