"CommuniCity" atviras kvietimas teikti paraiškas

2023-03-23

Projektas „CommuniCity, kuriam skirtas finansavimas iš Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos (HaDEA), paskelbė pirmąjį atvirų kvietimų teikti pasiūlymus dėl novatoriškų skaitmeninių technologijų, tenkinančių miestų partnerių poreikius, turą. Kad pasiektų šį ambicingą tikslą, bendruomenių konsorciumas siekia įtraukti įmones, piliečius ir asociacijas į bendros kūrybos procesą, kuris užtikrina geresnę piliečių, ypač atskirtyje esančių bendruomenių narių, gyvenimo kokybę.

Per šį pirmąjį atviro kvietimo teikti paraiškas etapą priimantys miestai yra Amsterdamas (Nyderlandai), Helsinkis (Suomija) ir Portas (Portugalija). Kiekvienas iš šių miestų nustatė konkrečius vietos iššūkius ir yra pasirengęs vykdyti šešis nacionalinius bandomuosius projektus, kuriais siekiama spręsti šiuos uždavinius.

Tikimasi, kad teikiant paraiškas bus ne tik sprendžiamos su konkrečiu miestu susijusios problemos ir tam skiriama pakankamai išteklių, bet ir siekiama:

  • didinti naujų technologijų ir žiniomis grindžiamų sprendimų įsisavinimą visuomenėje, kuris pasiekiamas geriau suprantant visuomenės poreikius ir užtikrinant didesnį visuomenės pritarimą;
  • didinti vietos inovacijų ir eksperimentų skaičių, išbandant novatoriškus naujus sprendimus bendradarbiaujant su miestais ir vietos bendruomenėmis, moksliniais tyrimais ir pramone, remiantis vietos ypatumais ir privalumais;
  • didinti inovacijų pajėgumus visoje Europoje, taikant naujus bendro kūrimo ir keitimosi gerąja patirtimi modelius ir mokantis iš eksperimentų, kad būtų dalijamasi novatoriškais sprendimais ir jie būtų pritaikyti prie vietos bendruomenių poreikių.

Daugiau informacijos apie atvirą kvietimą teikti paraiškas, konkrečius uždavinius arba tinkamumo kriterijus rasite paspaudę šią nuorodą.

Finansavimas:

  • Iki 12 500 EUR kiekvienam bandomajam projektui
  • Dotacijas gaus ne daugiau 18 paraiškų.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. kovo 31 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Daiktų internetas
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos