Dirbtinio intelekto aktas: pagalba ar kliūtis MVĮ?

Dirbtinio intelekto (DI) technologinė plėtra vyksta sparčiai, o investicijos į dirbtiniu intelektu grindžiamus sprendimus visame pasaulyje smarkiai didėja. Europa nėra išimtis. Atsižvelgiant į didžiulį šių technologijų poveikį piliečiams ir jų pagrindinėms teisėms, turi būti įdiegta DI reguliavimo praktika. Europos Komisija turi aiškią strategiją, kuria siekiama skatinti skaitmeninę transformaciją ir, siekiant apsaugoti piliečių pagrindines teises, vis labiau reguliuojama skaitmeninė erdvė ir dirbtinis intelektas. Šiuo tikslu 2021 m. balandžio mėn. Komisija pasiūlė DI reglamentavimo sistemą (Dirbtinio intelekto aktą). Siekiant užtikrinti visų Europoje diegiamų didelės rizikos DI sistemų sąžiningumą ir patikimumą, DI aktu bus reikalaujama atlikti DI sistemų atitikties ir atitikties vertinimus, o tai brangiai kainuos įmonėms, ypač MVĮ. MVĮ yra inovacijų Europoje priešakyje, tačiau jas gali lengvai pakirsti didelės atitikties užtikrinimo išlaidos, todėl kyla rizika, kad joms teks nepakeliama našta.

Pagrindinis tyrimo tikslas buvo įvertinti išlaidas, kurių MVĮ patirtų siekdamos užtikrinti atitiktį DI akto reikalavimams. Tam numatomi keturi scenarijai.

  • Pagal 1 scenarijų IARR standartinis sąnaudų modelis, pagal kurį bendros išlaidos apskaičiuojamos kaip atitikties išlaidų suma, pritaikytas modeliuojamai MVĮ, padalijant visą DI rinkos vertę iš vieno DI vieneto vertės, po to ją padauginus iš reikalavimų laikymosi išlaidų.
  • Nepaisant standartinio sąnaudų modelio metodo, 2 scenarijuje reikalavimų laikymosi išlaidos apskaičiuotos remiantis MTTP verte, o ne bendra DI rinkos verte.
  • 3 scenarijuje numatytas alternatyvus metodas, pagal kurį bendros sąnaudos apskaičiuojamos ne kaip DI vertės dalis, o veikiau jas sudaro programinės įrangos kūrimo sąnaudos ir su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijusios atitikties užtikrinimo veiklos sąnaudos.
  • Ketvirtasis scenarijus (3b scenarijus) grindžiamas 3 scenarijaus prielaidomis ir apima dalies MVĮ išlaidų perkėlimą Europos skaitmeninių inovacijų centrams (EDIH) ir testavimo bei eksperimentų infrastruktūrai (TEF).

Iš analizės rezultatų matyti, kad jei reikalavimų laikymosi išlaidos apskaičiuojamos pagal 3 scenarijų (301 200 EUR), jos yra daugiau kaip 10 kartų mažesnės nei 1 scenarijaus sąnaudos (apie 4 mln. EUR). Į analizę įtraukus EDIH ir TEF (3b scenarijus), tikimasi, kad išlaidos toliau mažės (229 444 EUR).

Kaip matyti iš šio dokumento, Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir TEF atliks svarbų vaidmenį mažinant MVĮ patiriamas atitikties išlaidas, susijusias su DI akto reikalavimais. Rekomenduojama, kad Europos skaitmeninių inovacijų centrai ir TEF įsitrauktų kurdami bendras technologines, teisines ir valdymo paslaugas, kad būtų paskatinta masto ekonomija ir sutaupoma išlaidų MVĮ. Papildomi moksliniai tyrimai apie naudą, kurią MVĮ galėtų gauti iš Europos skaitmeninių inovacijų centrų ir TEF, padėtų labiau skatinti dirbtinio intelekto diegimą.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Tyrimas