Graikijos #GIL4W: nauja inovacijų laboratorija moterims

2023-03-23

ATHENA mokslinių tyrimų centre įsteigtas naujas skyrius įgyvendins Graikijos moterims skirtos inovacijų laboratorijos (#GIL4W) strategijas ir veiklą. 2023 m. vasario 11 d. paskelbta darbo ir socialinių reikalų ministro pavaduotojos, atsakingos už demografinę politiką ir šeimos reikalus, Maria Syregela iniciatyva, kuria siekiama remti ir skatinti moterų mokslinius tyrimus, inovacijas ir verslumą Graikijoje.

#GIL4W yra 20 organizacijų, ministerijų, mokslinių tyrimų centrų, akademinių įstaigų, prekybos rūmų ir privačiojo sektoriaus partnerystė. Šis atskiras ATHENA mokslinių tyrimų centro padalinys, bendradarbiaudamas su Vystymosi ir investicijų ministerija ir globojamas Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato, yra atsakingas už partnerystės tikslų ir strategijų rėmimą ir įgyvendinimą visoje Graikijoje.

Visų partnerystės partnerių parengtu išsamiu veiksmų planu bus įgyvendintos įvairios intervencinės priemonės, skirtos padėti moterims Graikijoje pasinaudoti 4-osios pramonės revoliucijos teikiamomis galimybėmis. Vienas iš pagrindinių #GIL4W veiksmų bus stiprinti gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sritis švietimo srityje, kad mergaitėms būtų suteikta galimybė pasirinkti profesijas naujuose labai specializuotuose sektoriuose, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto ar biotechnologijų, taip pat pabrėžti galimybes finansuoti Graikijos novatorių verslo projektus.

Jos įgyvendinimo modelis taip pat bus grindžiamas moterų inovacijų ir verslumo tradicijas turinčių šalių, pavyzdžiui, Norvegijos, pavyzdžiais ir gerąja patirtimi, todėl jau sukurtos tarptautinės partnerystės su tokiomis institucijomis kaip ECWT – Europos moterų ir technologijų centras.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti Graikijos Darbo ir socialinių reikalų ministerijos leidinyje.

Apie naujieną

Autorius
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7716
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė