2023-01-16
  Skaitmeninių sričių MVĮ ir jų asociacijos, reaguodamos į krizę Ukrainoje ir su tuo susijusį masinį jos gyventojų ir darbo jėgos išvykimą, nusprendė sukurti darbo vietų ir kvalifikacijos kėlimo svetainę. Ši svetainė suteikia galimybę Ukrainos pabėgėliams, taip pat visiems, kurie išvyko iš savo šalies ieškodami geresnių galimybių Europoje, rasti tinkamą darbą IRT sektoriuje ir padėti jiems integruotis į naują darbo rinką pasitelkiant profesinį tobulėjimą ir kvalifikacijos kėlimą, t. y. rasti tinkamą mokymą, kuris leistų jiems persikelti į saugesnę Europos šalį.
  2022-12-02
  IKANOS įsivertinimo testai (SAT) naudotojams parengia asmeninį skaitmeninį profilį, pagrįstą Europos skaitmeninės kompetencijos sistema „DigComp 2.2“. Europos skaitmeninės kompetencijos programa (DigComp) yra Europos žmonių skaitmeninės kompetencijos gerinimo priemonė. Šiandien turėti skaitmeninių įgūdžių reiškia turėti gebėjimų visose „DigComp“ srityse. „DigComp“ sistemoje nustatyti pagrindiniai skaitmeninės kompetencijos elementai 5 srityse: gebėjimas naudotis informacija ir duomenimis, komunikacija ir bendradarbiavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, sauga ir problemų sprendimas. Naujai
  2022-11-07
  „A Byte of Python“ – nemokama knyga apie programavimą Python kalba.
  2022-08-08
  Moduliai „Get Cyber Skilled“ gali padėti mokytojams ir tėvams ugdyti jaunimo kibernetinio saugumo švietimą ir įgūdžius.
  2022-08-08
  Skatinti verslumo plėtrą aukštojo mokslo įstaigose.