Tikslas

Vienas iš projekto uždavinių – suaugusiųjų mokymosi informacinėje sistemoje (SMIS) skaitmeninio turinio suaugusiųjų savarankiškam mokymuisi plėtojimas.

Finansavimas
ESF ir LRV lėšos
Organizatorius
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Data
-