Saugesnio interneto projektas

Saugesnio interneto projektą („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“) pagal CEF Telecom 2018-1 – Europos infrastruktūros tinklų priemonės Saugesnio interneto programą įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija „Langas į ateitį“ ir viešoji įstaiga „Vaikų linija“. Programą įgyvendinant visose Europos Sąjungos valstybėse, sukurti nacionaliniai Saugesnio interneto centrai, kurie šiuo metu veikia 30 valstybių ir kuriuos vienija INSAFE ir INHOPE tinklai. Projektu siekiama padaryti internetą patikima aplinka, įtraukti vaikus ir jaunimą į saugesnės interneto erdvės kūrimą. Saugesnio interneto centro tikslas yra plėsti saugesnio interneto paslaugų sistemą Lietuvoje teikiant tris svarbiausias paslaugas visuomenei: 1) informavimo, 2) pagalbos linijos ir 3) karštosios linijos.

Organizacijos detalūs duomenys

Nacionalinės koalicijos narys
Ne
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Kategorija
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
Narystės tipas
Socialinis partneris