Kvietimas tapti robotikos DIH² tinklo nariu

2022-09-28

Prisijunkite prie SIC2 tinklo ir gausite iki 10 000 EUR už aktyvų dalyvavimą.

Atrinkti pareiškėjai, kaip tinklo nariai, turės prieigą prie kai kurių pažangiausių technologijų gamybos pramonėje robotikos ir dirbtinio intelekto srityse, taip pat galės pasinaudoti Europos finansavimo galimybėmis

Ką siūlo SIC2 tinklo narystė?

  • Galimybę susipažinti su SIC2finansuojamais eksperimentais.
  • Dalyvavimą DIC2 organizuojamuose susitikimuose, sinchronizuotuose su pagrindine Europos robotikos platforma.
  • Dalyvavimą rengiant robotikos ir dirbtinio intelekto politikos dokumentus.
  • Prieigą prie naujausių robotikos ir dirbtinio intelekto technologijų.
  • Prieigą prie SIC2 gyvybingos bendruomenės, teikiančios paramą, ekspertines žinias, technologijas ir ekosistemines paslaugas, susijusias su robotikos pramone.
  • Galimybę glaudžiai bendradarbiauti su įsteigtu SIC2 tinklo nariu.
  • Kvietimą dalyvauti DIH² konvencijose ar renginiuose.

DIH² yra ES finansuojamas programos „Horizontas 2020“ projektas, kuriam vadovauja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Projekto tikslas – sukurti tvarų SIC tinklą, kuris galėtų padėti vietos gamybos pramonei, ypač MVĮ, diegti naujausias robotikos ir dirbtinio intelekto technologijas. Šio kvietimo tikslas – pritraukti naujų narių ir padidinti tinklo pasiekiamumą visiems Europos regionams.

Paraiškų teikimo pabaigos datos: 

  • 2022 m. spalio 31 d.
  • 2023 m. sausio 31 d.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Robotika
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)