Tikslas

Skatinti, motyvuoti ir padėti ugdyti bei tobulinti skaitmeninius gebėjimus. Projekto tikslinės grupės: nesinaudojantyus internetu, turintys nepakankamus įgūdžius bei įtaką darantys ( bibliotekininkai, e.skautai, benduromenės skaitmeniniai lyderiai ir pan.)

Finansavimas
ERPF ir LR lėšos
Organizatorius
Langas į ateitį
Data
-