Tikslas

Atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizatorius
Nacionalinė švietimo agentūra
Data
-