Skaitmeninių įgūdžių ugdymas rengiant TVET mokytojus: tendencijos (UNEVOC – UNESCO)

Šio tyrimo tikslas – nustatyti TVET (techninio profesinio mokymo, TPM) mokytojų ir instruktorių mokymo tendencijas ir iššūkius skaitmeninimo kontekste, taip pat nustatyti novatoriškų TVET mokytojų rengimo pastangų, kurios pasirodė esančios sėkmingos, pavyzdžius. 

Siekiant geriau suprasti naujausias TVET mokytojų rengimo skaitmeninių įgūdžių ugdymo tendencijas, šiame tyrime nagrinėjama jo padėtis prieš COVID-19 pandemiją ir jos metu. Joje nagrinėjama, kaip skirtingos šalys reagavo į poreikį pereiti prie nuotolinio mokymosi aplinkos. Joje taip pat svarstoma, kaip šalys rėmė TVET mokytojus ir instruktorius, kad jie ugdytų įgūdžius ir kompetencijas, kurių reikia norint naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, paslaugomis ir technologijomis, kad būtų užtikrintas kokybiškas, į besimokantįjį orientuotas švietimas ir mokymas, visų pirma į praktiką orientuotas mokymasis, kuris yra kokybiško TVET teikimo požymis.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Tyrimas