Goal

Plėsti kūrybinio bendradarbiavimo įtraukios visuomenės viešąsias vietas, taikant IKT. „C3PLACES“ planuoja sukurti vertę, siūlydami moksliškai pagrįstas strategijas ir priemones viešųjų atvirų erdvių kokybei gerinti, įtraukdami potencialius vartotojus į bendrą kūrybą. Rezultatai padidins kūrėjų ir vartotojų informuotumą apie naujas programas ir technologijas, kad būtų skatinami žmonių elgesio pokyčiai, siekiant gyventojų aktyvesnio gyvenimo būdo ir kūrybinių gebėjimų  plėtros, įgalinant skaitmeninių priemonių taikymą.

Financing
ERA-NET
Date
-
Partners
Mykolo Romerio universitetas