Goal

Projektu siekiama padėti mokyklos darbuotojams, koordinuojantiems IKT diegimą, tobulinti savo kompetencijas. Tuo tikslu planuojama parengti kompetencijų tobulinimui programą (modelį) bei organizuoti reikalingas kompetencijų tobulinimo veiklas. Veiklose planuojama parengti inovatyvią ir šiuolaikišką mokymo kurso medžiagą, adaptuojant „DigCompOrg“ įsivertinimo įrankį, bei organizuoti plataus masto (756 darbuotojai) mokymų programų įgyvendinimą.

Financing
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizers
Nacionalinė švietimo agentūra.
Date
-