-
Ūkininkai

Europos Komisija organizuoja internetinį renginį „Ūkininkavimo gebėjimai. Profesinis rengimas ir mokymas žemės ūkiui pereinamuoju laikotarpiu“, kuris vyks lapkričio 24 d.

Profesinis rengimas ir mokymas yra labai svarbūs siekiant ugdyti įgūdžius ir kompetencijas, kurių reikia ES ūkininkams, kad jie galėtų sėkmingai dirbti pasaulyje, kurį formuoja spartūs technologiniai pokyčiai, skaitmeninimas ir pasauliniai tvarumo uždaviniai. 

Renginiu, skirtu mokytojams, studentams, mokymo paslaugų teikėjams ir kitiems ES bei nacionaliniams subjektams keičiantis įkvepiančia praktika ir patirtimi siekiama pabrėžti profesinio rengimo ir mokymo (PRM) vaidmenį siekiant sudaryti sąlygas patraukliam ūkininkavimo sektoriui, pasirengusiam dvejopai žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, ir nustatyti tinkamų įgūdžių ugdymo prioritetus ir sėkmingus metodus.

Renginiu siekiama trijų pagrindinių tikslų.

1. Nustatyti įgūdžių pokyčius, kurių reikia ES žemės ūkio sektoriuje, kad būtų galima spręsti problemas, kylančias dėl dvejopos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos.

2. Dalytis sėkminga patirtimi profesinio rengimo ir mokymo srityje siekiant tvaraus, skaitmeninio ir atsparaus ūkininkavimo ES ir nustatyti iššūkius bei galimus tolesnius veiksmus.

3. Išnagrinėti turimas priemones, kuriomis būtų remiamos kokybiškos profesinio rengimo ir mokymo programos, ir skatinti bendradarbiavimą ir sinergiją siekiant jas įgyvendinti.

Šis renginys bus transliuojamas internetu. Nuoroda į tiesioginę transliaciją bus pateikta iš anksto.

Visą darbotvarkę rasite čia.

Registracija baigsis 2022 m. spalio 28 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku. Registruokitės čia!

© Europos Komisija

Įvykio detalės

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7011
Target language
English
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skills for all
Digital skill level
Digital expert
Type of initiative
EU institutional initiative
Digital technology / specialisation
Digital skills
Geographic scope
Europos sąjunga
Event setting
Virtual Live
Event organizer