Veikla (2017)

Nacionalinės skaitmeninės koalicijos steigėjai yra Švietimo ir mokslo, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus universitetas ir Kauno technologijos universitetas ir šešios asociacijos. Iniciatyvinės grupės koordinatorius – asociacija „Langas į ateitį“. Nuo NSK įkūrimo į koaliciją prisijungė dar keli partneriai.

Siekdami geriau įgyvendinti veiklas koalicijos steigėjai ir partneriai sudarė tris darbo grupes: IT vartotojai, IT specialistai ir mokyklų bendruomenė. Kiekvienoje darbo grupėje yra išrinkti vadovai, jie organizuoja šių darbo grupių susitikimus, rengia diskusijas ir kitas veiklas.

2017 m. pradžioje buvo sudarytas NKS veiklų planas šiems metams ir pateiktas Europos Komisijos atstovams, kurie prižiūri nacionalinių koalicijų veiklą. Tuo tikslu EK atstovai š.m. kovo 30 d. atvyksta į Lietuvą susitikti su NSK steigėjais ir partneriais.

2017 metais numatomos veiklos

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus NSK tikslus ir uždavinius, koalicijos steigėjai ir nariai nuolat rengia susitikimus, dalyvauja darbo grupėse priimant svarbius IRT sprendimus, aktyviai dalyvauja įvairiose IRT iniciatyvose, renginiuose ir pan. Koalicijos steigėjai ir nariai įgyvendindami įvairių šaltinių remiamus projektus taip pat prisideda prie NSK tikslų ir uždavinių.

1. Suinteresuotų šalių bendravimas ir bendradarbiavimas

NSK steigėjai ir nariai susitinka mažiausiai keturis kartus per metus tam, kad pristatytų įvairias naujienas, vykdomas veiklas, pasidalintų vertinga informacija su ministerijų, organizacijų, asociacijų ir verslo atstovais.

NSK steigėjų ir narių atstovai yra kviečiami būti ekspertais įvairiose darbo grupėse priimant svarbius IRT sprendimus. Pavyzdžiui, Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės peržiūrėjimas ir atnaujinimas, Informatikos programos pradiniame ugdyme, MAIK (angl. MOOC) skatinimas ir pan.

2. Sklaidos renginiai

NSK steigėjai ir nariai aktyviai prisideda prie EK iniciatyvų ir 2017 m. yra suplanavę eilę renginių.

Saugesnio interneto savaitė

Renginio tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti „Saugesnio interneto dienos“, kuri vyksta saugesnio interneto savaitės metu, renginiuose.

Pagrindinis renginių tikslas paskatinti Lietuvos visuomenę, o ypač vaikus ir jaunimą, saugiai naudotis internetu, kurti geresnį turinį internete.

Finansavimas

50% finansuojama iš EK projektų ir NSK partnerių šaltinių.

Renginio data

2017 m. vasario 6 – 11 d.

Tikslinė grupė

Visi Lietuvos gyventojai.

Svetainė

https://www.saferinternetday.org

http://www.draugiskasinternetas.lt

Koordinatorius / organizatorius

Švietimo informacinių technologijų centras ir asociacija „Langas į ateitį“.

Interneto savaitė 2017

Renginio tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginius, seminarus, vebinarus ir kitus sklaidos renginius interneto savaitės metu.

Interneto savaitė yra iniciatyva, skatinanti naudotis technologijomis bei internetu, įgyti geresnių įgūdžių ir labiau pasinaudoti interneto teikiamomis galimybėmis.

Šiais metais akcijos veiklos, mokymai ir renginiai apims šias temas:

  • kibernetinis saugumas: saugus naudojimasis technologijomis ir internetu, skaitmeninės tapatybės valdymas;
  • paslaugos: sumanus ir saugus naudojimasis elektroninėmis paslaugomis;
  • verslumas ir užimtumas: nauji darbui ar verslo pradžiai reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai.
Finansavimas

Šią akciją remia verslas, nevyriausybinės organizacijos ir valdžios institucijos.

Renginio data

2017 m. kovo 27 d. – balandžio 2 d.

Tikslinė grupė

Visi Lietuvos gyventojai.

Svetainė

http://getonlineweek.eu

http://www.epilietis.eu

Koordinatorius / organizatorius

Asociacija „Langas į ateitį“.

Programavimo savaitė

Renginio tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginius, seminarus, vebinarus ir kitus sklaidos renginius programavimo savaitės metu.

Iniciatyvos tikslas kompiuterinio mąstymo ir programavimo propagavimas. Renginių, pažintinių užsiėmimų ir akcijų, siekiant populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis.

Finansavimas

NSK ir verslas.

Renginio data

2017 m. spalio 7 – 22 d.

Tikslinė grupė

Visi Lietuvos gyventojai, ypač jaunimas.

Svetainė

http://codeweek.eu

Koordinatorius / organizatorius

Programavimo savaitės ambasadoriai Lietuvoje: skaitmeninio raštingumo kuratorė Renata Danielienė ir Petras Šlėkys.

Renginys „Moterys ir technologijos“ (Girls in ICT day in Lithuania)

Renginio tikslas

Sklaidos apie IRT svarbą moterims ir merginoms didinimas.

Pagrindinis tikslas yra įkvėpti, skatinti ir remti moteris technologijų srityje. Vienas iš renginio tikslų yra motyvuoti ir skatinti jaunas merginas studijuoti IRT ir STEM. Konferencijos metu organizatoriai naudos inovatyvias komunikavimo priemones siekiant pasiekti merginas iš skirtingų Lietuvos regionų.

Finansavimas

EK, NSK, NDMA

Renginio data

2017 m. balandžio 27 d.

Tikslinė grupė

Mokinės ir pedagogai.

Svetainė

http://www.ndma.lt/girlsinict

Koordinatorius / organizatorius

ITU konferencijos paralelinės sesijos koordinatorius: NSK narys NDMA (dr. Danguolė Rutkauskienė).

Pažangios mokymosi technologijos

Renginio tikslas

Sklaidos didinimas apie naujausias nuotolinio mokymosi tendencijas, mokymosi visą gyvenimą naudą, mokymą naudojant nuotolinio mokymosi priemones, nuotolinio mokymo kursus.

Finansavimas

Organizatoriaus lėšomis.

Renginio data

2017 m. lapkritis.

Tikslinė grupė

Mokslininkai, akademinė visuomenė, pedagogai ir kiti e-mokymosi paslaugų tiekėjai.

Svetainė

http://www.ndma.lt/alta2017/

Koordinatorius / organizatorius

NDMA

Kompiuterininkų dienos 2017

Renginio tikslas

Pagrindinis tikslas – organizuoti forumą technologinių, mokslinių ir švietimo pasiekimų IRT srityje pristatymui, diskusijoms ir sklaidai.

Kompiuterininkų dienų metu dalyvaujantys pedagogai, mokytojai, studentai, mokslininkai, inžinieriai, smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus atstovai ir politikai pristato pasiekimus IRT srityje ir diskutuoja apie ateities tendencijas.

Finansavimas

Registracijos mokestis, verslo parama, NSK.

Renginio data

2017 m. rugsėjo 21-23 d.

Tikslinė grupė

Mokytojai, studentai, akademikai, mokslininkai, IRT verslo ir viešojo sektoriaus atstovai, politikai ir kt.

Svetainė

http://www.liks.lt/kodi

Koordinatorius / organizatorius

LIKS

Docker laboratorija

Renginio tikslas

Pristatyti naują atviro kodo platformą programuotojams ir sistemų administratoriams programų kūrimui, saugojimui ir vykdymui.

Finansavimas

NSK narys UAB Baltijos kompiuterių akademija.

Renginio data

2017 m. kovo 17 d.

Tikslinė grupė

Jaunimas (18-25 m.)

Svetainė

https://www.meetup.com/Docker-Vilnius/events/237899623

Koordinatorius / organizatorius

UAB Baltijos kompiuterių akademija.

Gerosios IT valdymo praktikos pagal ISACA

Renginio tikslas

Pateikti žinias ir įžvalgas aktualiausiomis IT valdymo temomis. Renginio metu bus angrinėjami šie klausimai:

  • kaip pasirinkti tinkamą IT valdymo modelį ir jį taikyti,
  • ar tikrai IT auditą gali atlikti kiekvienas,
  • kaip COBIT metodika gali padėti planuojant IT iniciatyvą organizacijoje,
  • ko galime pasimokyti iš Rytų Afrikos centrinių bankų praktikos su COBIT,
  • kodėl kibernetinis atsparumas svarbus tiek profesinėje, tiek ir asmeninėje erdvėje.
Finansavimas

UAB Baltijos kompiuterių akademija, ISACA Lietuvos skyrius.

Renginio data

2017 kovo 29 d.

Tikslinė grupė

Verslo ir valstybinių institucijų atstovai.

Svetainė

https://www.eventbrite.com/e/gerosios-it-valdymo-praktikos-pagal-isaca-tickets-32683582475

Koordinatorius / organizatorius

UAB Baltijos kompiuterių akademija.

IT paslaugų valdymo imitacinis žaidimas „McKinley oro uostas“

Renginio tikslas

Verslo ir vyriausybės profesionalų bendradarbiavimo stiprinimas naudojant IT valdymo gerąją praktiką, imitacinio žaidimo pagalba suteikiant praktinių žinių apie IT paslaugų valdymo procesus.

Finansavimas

UAB Baltijos kompiuterių akademija.

Renginio data

2017 balandžio 5 d.

Tikslinė grupė

Verslo ir vyriausybės institucijų atstovai (uždaras).

Koordinatorius / organizatorius

UAB Baltijos kompiuterių akademija.

3. NSK partnerių veikla ir projektai

NSK steigėjai ir partneriai prisideda prie NSK tikslų vykdydami skirtingų šaltinių finansuojamus projektus.

Šiuo metu vykdomi projektai:

Skaitmeninės darbotvarkės atnaujinimas

Projekto tikslas

Peržiūrėti ir atnaujinti Lietuvis skaitmeninę darbotvarkę pagal esamą situaciją Lietuvoje.

Finansavimas

Viešasis.

Projekto pradžia / pabaiga

Iki 2017 m. pabaigos.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Atnaujinta skaitmeninė darbotvarkė.

Dalyviai

Susisiekimo ministerija, NSK.

Svetainė

http://sumin.lrv.lt/lt/naujienos/susisiekimo-ministras-butina-ugdyti-vyresniu-zmoniu-skaitmeninius-gebejimus

Partneris

Susisiekimo ministerija.

Projektas „Youth Work HD“

Projekto tikslas

Projekto metu siekiant spręsti Europoje aktualią jaunimo nedarbo problemą ir gerinti darbo su jaunimu kokybę bus sukurti nuotoliniai kursai atsižvelgiant į jaunimo darbuotojų poreikius profesiniam tobulėjimui. Šiais kursais bus siekiama gerinti jaunimo darbo kokybę, ypač kreipiamas dėmesys į jaunus žmones, kurie neturi darbo ir nesimoko (angl. NEET).

Finansavimas

Erasmus+

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. gruodis – 2018 m. lapkritis.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Nuotolinio mokymosi kursai jaunimo darbo centrų personalui.

Tikslinė grupė

Darbuotojai iš jaunimo darbo centrų.

Svetainė

http://www.unite-it.eu/profiles/blogs/youthwork-hd-what-competencies-should-you-improve-as-a-youth

Partneris

Asociacija „Langas į ateitį“.

Projektas „3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą“ (3DP)

Projekto tikslas

Projekto tikslas didinti studentų, jaunimo ir suaugusiųjų įgūdžius 3D spausdinimo srityje Rumunijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Maltoje.

Finansavimas

Erasmus+

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. spalis – 2018 spalis.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Kurso medžiaga ir sertifikavimo testai.

Tikslinė grupė

Organizacijos, įmonės ir asmenys, besidomintys kaip naudotis arba kaip padėti kitiems naudotis 3D spausdinimo revoliucija įvairiose srityse: švietime, pramonėje, mene, versle, tarpininkavime, teisėje, politikoje, finansuose ir kt.

Svetainė

https://3d-p.eu

Partneris

VšĮ „Informacinių technologijų institutas“.

Projektas „Senjorai ir skaitmeninės technologijos” (Seniors@DigiWorld)

Projekto tikslas

Paskatinti vyresnio amžiaus gyventojus, niekada nesinaudojusius internetu, susipažinti su skaitmeninėmis technologijomis, jų galimybėmis bei pradėti jomis naudotis.

Finansavimas

Erasmus+

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. spalis – 2018 spalis.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Įvykdyti ir įvertinti pilotiniai mokymai Lietuvoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje.

Tikslinė grupė

Senjorai, bibliotekininkai, telecentrų ir socialiniai darbuotojai.

Svetainė

http://www.digital-seniors.eu

Partneris

Asociacija VIPT.

IT programa pradinėse mokyklose

Projekto tikslas

Sukurti naują IT programą pradinėms mokykloms ir išbandyti ją atrinktose tam tikrus standartus atitinkančiose pradinėse mokyklose.

Finansavimas

Viešasis.

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. – 2018 m.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

10 mokyklų bus atrinkta siekiant išbandyti IRT programą ir gauti grįžtamąjį ryšį.

Tikslinė grupė

Pradinių klasių mokytojai.

Partneriai

Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Švietimo informacinių technologijų centras.

„Women Go Tech“

Projekto tikslas

Pirmoji mentorystės programa Lietuvoje, skirta studentėms ir profesinį kelią pradėjusioms moterims, kurias domina karjera technologijų sektoriuje.

Finansavimas

Telia ir Infobalt.

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. gruodis – 2017 m. birželis.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

45 įdarbintos moterys IRT sektoriuje ir informacijos sklaida Lietuvoje.

Tikslinė grupė

Merginos ir moterys.

Svetainė

https://www.womengotech.lt

Partneris

Infobalt.

Infobalt Akademija

Projekto tikslas

Per 10 mėnesių paruošti jaunuosius specialistus suteikiant jiems teorines žinias ir praktiką IT įmonėse.

Finansavimas

Viešasis, Infobalt, verslo finansavimas.

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

75% įdarbintųjų.

Tikslinė grupė

Jaunieji programuotojai.

Svetainė

http://akademija.it

Partneris

Infobalt.

Up2U – Universiteto link – atotrūkio tarp mokyklų ir universitetų mažinimas per neformalųjį švietimą

Projekto tikslas

Projekto tikslas yra užmegzti ryšius tarp gimnazijos vyresnių klasių mokinių ir aukštojo mokslo institucijų bei mokslininkų, siekiant integruoti formalius ir neformalius mokymosi scenarijus, panaudojant technologijas ir sukurti metodologiją, kurios dėka mokiniai norės studijuoti universitetuose.

Finansavimas

H2020.

Projekto pradžia / pabaiga

2017-2019 m.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Projekto Up2U metu bus sukurti integruoti įrankiai, kurie palengvins kitų įrankių ir paslaugų prieinamumą mokymosi bendruomenei. Tikimasi, kad projektas taip pat paskatins pedagogus ir besimokančiuosius naudoti AŠI bei kitus produktus, panaudojant savo asmeninius įrenginius.

Tikslinė grupė

Gimnazistai, mokytojai, dėstytojai.

Svetainė

https://up2university.eu

Partneris

Kauno technologijos universitetas.

GYIT – Įtrauk moksleivius į IT

Projekto tikslas

Projekto tikslas yra sudominti mokyklinio amžiaus jaunimą informacinėmis technologijomis ankstyvajame amžiuje, padėti jomis naudotis, taip ugdant skaitmeninius įgūdžius ir orientuojant juos karjerai informacinių technologijų srityje.

Finansavimas

ERASMUS+.

Projekto pradžia / pabaiga

2016-2018 m.

Projekto rezultatai 2017 m. pabaigoje

Planuojama baigti IT įvadinį kursą – šis kursas skirtas pristatyti mokiniams informacines technologijas iš praktinės pusės, linksmai ir įdomiai. Kursas sudarytas iš daug modulių, skirtų skirtingoms informacinių technologijų sritims. Moduliai apims tiek teorinę, tiek praktinę dalis.

Tikslinė grupė

Moksleiviai, informacinių technologijų mokytojai, karjeros konsultantai.

Svetainė

http://www.gyitproject.eu

Partneris

BETI (Baltijos edukacinių technologijų institutas).