NSK steigėjų veiklos siekiant NSK tikslų
2013 m. lapkričio – 2014 sausio mėn.

IT  tavo rytdienai (NSK koordinatorius „Langas į ateitį“)
Asociacija „Langas į ateitį“  kartu su socialiniais partneriais siekia praplėsti jaunosios kartos, kuri ateis į darbo rinką po kelerių metų, požiūrį renkantis paklausią profesiją  ir IT žinių lygį, būtiną konkuruoti tarptautinėje darbo rinkoje.
Dalyvių skaičius: 1000 16-19 m. amžiaus jaunuolių (5 Lietuvos rajonai)
Projekto data: 2013 spalio – gruodžio mėn.
Svetainė:
http://langasiateiti.epilietis.eu/index.php/lt/projektai/lietuvoje/412-2011-2012-m-informacines-technologijos-tavo-rytdienai 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.616437768412996.1073741843.355850391138403&type=1


Pasitikėk savimi (NSK koordinatorius „Langas į ateitį“ )
Projektas „Pasitikėk savimi“ tikslinė grupė -  nedirbantys, nesimokantys ir nedalyvaujantys  darbo rinkoje  jauni asmenys, kuriems stinga pasiruošimo darbo rinkai. Projekte dalyvauja 10 nevyriausybinių organizacijų, kurios padės jaunuoliams įgyti pasitikėjimo savimi, kels ir ugdys asmenines ir bendrąsias kompetencijas. „Langas į ateitį“ siek suteikti IKT žinių, būtinų darbui.
Projekto data: nuo 2014 sausio mėn.
Svetainė: http://www.ldb.lt/Informacija/ESParama/Puslapiai/esf_pasitikek_savimi.aspx


Naujojo ECDL įdiegimas Lietuvoje (NSK steigėjas LIKS ir ECDL Lietuva)
Šiuo metu VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ atlieka „Naujojo ECDL“ diegimą Lietuvoje: kuriami trijų modulių testų klausimai ir mokomoji medžiaga.
Naujasis ECDL siūlo naujus modulius, naują lankstų sertifikavimą ir naują mokymosi modelį visam gyvenimui. Remiantis šia koncepcija testuojamasis pats spręs, kurie moduliai jam yra reikalingi, ir išlaikęs norimus testus, galės gauti ECDL Profile sertifikatą. ECDL Profile gali būti nuolat atnaujinamas laikant naujų modulių testus ar atnaujintų modulių versijų testus.
Projekto data: 2013 – 2014 m.
Svetainė: http://www.ecdl.lt/naujasis-ecdl-pirmyn-su-skaitmeniniais-igudziais


Bebras (NSK steigėjas Vilniaus universitetas)
Tai tarptautinis informatikos ir IT Bebro konkursas yra neformalaus ugdymo projektas, skirtas skatinti jaunimą intensyviau naudotis informacinėmis technologijomis.
Projekto data: nuo 2013 m. lapkričio
Projekto dalyviai: konkurse registravosi 27000 mokinių
Svetainė: http://www.bebras.lt


Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla (NSK steigėjas Vilniaus universitetas)
Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos tikslas yra padėti Lietuvos moksleiviams gilinti matematikos žinias, organizuoti moksleivių matematikos uždavinių sprendimo konkursus ir teikti informaciją apie tarptautinius konkursus bei skatinti juose dalyvauti.
Projekto data: 2014 m. vykstantis projektas
Svetainė: http://www.mif.vu.lt/ljmm/


Jaunųjų programuotojų neakivaizdinę mokykla (NSK steigėjas Vilniaus universitetas)
Jaunųjų programuotojų neakivaizdinę mokyklos tikslas yra supažindinti su pagrindiniais programavimo principais, padėti moksleiviams ruoštis informatikos olimpiadoms ir skatinti pasirinkti informatikos studijas universitetuose.
Projekto data: 2014 m. vykstantis projektas
Svetainė: http://ims.mii.lt/jpm/content


Matematikos olimpiadų klasė (NSK steigėjas Vilniaus universitetas)
Matematikos olimpiadų klasės tikslas kartu su kitais kolektyvais rengti užduotis Lietuvos matematikos olimpiadoms, organizuoti olimpiadininkų stovyklas, rengti olimpiadinius leidinius ir medžiagą spaudoje ir konsultuoti matematikos mokytojus.
Projekto data: 2014 m. vykstantis projektas
Svetainė: http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=mok_2006


Susitikimas su Lietuvos mokyklų moksleiviais Mykolo Romerio universitete skatinant informacinių technologijų studijas

Mykolo Romerio universitete Socialinių technologijų fakulteto ir Skaitmeninių technologijų instituto iniciatyva 2014 m. vasario 7 d. įvyko susitikimas su Lietuvos mokyklų moksleiviais, norinčiais studijuoti ir pasirinkti naujas įdomias specialybes, susijusias su informacinėmis technologijomis.
Renginys skirtas informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės iškeltiems uždaviniams - populiarinti studijas susijusias su informacinėmis technologijomis, pritraukiant kuo daugiau jaunimo iš visų Lietuvos regionų. Įgyvendinant veiklų planus pagal Nacionalinės Skaitmeninės Koalicijos įsipareigojimus, universitetas stengiasi pritraukti kuo daugiau jaunimo rinktis informacinių ryšių technologijų ir kitas tiksliųjų mokslų studijas, užtikrinti skaitmeninių gebėjimų įgijimą, paskatinti didesnį susidomėjimą informatikos studijomis, bei mokytis skaitmeninių technologijų ir kitų specialybių studijose.
Daugiau informacijos: MS Word dokumente.

NSK veiklA2014 m. rugsėjo 8 d. elinio NSK (Nacionalinės Skaitmeninės Koalicijos Lietuvoje) steigėjų susirinkimo metu suteiktas NSK nario statusas šioms organizacijoms:2014 m. birželio 18 d. elinio NSK (Nacionalinės Skaitmeninės Koalicijos Lietuvoje) steigėjų susirinkimo metu suteiktas NSK nario statusas:2014 m. sausio 7 d. elinio NSK (Nacionalinės Skaitmeninės Koalicijos Lietuvoje) steigėjų susirinkimo metu suteiktas NSK nario statusas:2014 m. sausio 17 d. elinio NSK (Nacionalinės Skaitmeninės Koalicijos Lietuvoje) steigėjų susirinkimo metu NSK dalyviais patvirtinti trys fiziniai asmenys: skaitmeninis kuratorius Lietuvoje Kęstutis Juškevičius, EK viceprezidentės Neelie Kroes jaunosios patarėjos Renata Danielienė ir Ieva Jonaitytė.


2013 m. lapkričio – 2014 sausio mėn.
  • Nuo NSK iniciatyvos pradžios (2013 m. birželio mėn.) įvyko devyni NSK steigėjų susitikimai, kurių metu buvo diskutuojama dėl koalicijos įkūrimo, gryninami tikslai ir uždaviniai, numatoma koalicijos strategija ateinančiam periodui, pristatoma ir analizuojama Lietuvos skaitmeninė dienotvarkė 2013-2020, vyko diskusijos dėl kito periodo finansavimo iš įvairių fondų, nustatomos koalicijos narių taisyklės ir pan.
  • Lapkričio 7 d. dalyvaujant EK viceprezidentei N. Kroes vienuolika Lietuvos partnerių pasirašė memorandumą.


Į viršų