VEIKLA (2018)

Sklaidos renginiai

NSK steigėjai ir nariai aktyviai prisideda prie EK iniciatyvų ir 2018 m. yra suplanavę eilę renginių.

Saugesnio interneto savaitė

Renginio tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti kasmetiniame renginyje „Saugesnio interneto diena“, kuris vyksta tarptautinės kampanijos „Saugesnio interneto savaitė“ metu.

Pagrindinis tikslas – skatinti Lietuvos visuomenę, ypač vaikus ir jaunimą, saugiai naudotis internetu.

Finansavimas

50% finansuojama iš EK projektų ir NSK partnerių šaltinių.

Renginio data

2018 m. vasario 5 – 11 d.

Tikslinė grupė

Visi Lietuvos gyventojai.

Svetainė

https://www.saferinternetday.org

http://www.draugiskasinternetas.lt

Koordinatorius / organizatorius

Švietimo informacinių technologijų centras ir asociacija „Langas į ateitį“.

All Digital Week 2018

Renginio tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginiuose, seminaruose, vebinaruose ir kitose viešinimo veiklose, kuruojamose Telecenter Europe.

Pagrindiniai tikslai:

  • skatinti pasitikėjimą technologijomis ugdant kritinį mąstymą ir medijų raštingumą;
  • ugdyti „mokymosi visą gyvenimą“ nuostatą siekiant tobulinti skaitmeninius gebėjimus.
Finansavimas

NSK partneriai ir verslo organizacijos.

Renginio data

2018 m. kovo 19 – 25 d.

Tikslinė grupė

Visi Lietuvos gyventojai.

Svetainė

http://alldigitalweek.eu

http://www.epilietis.eu

Koordinatorius / organizatorius

Asociacija „Langas į ateitį“.

Renginys „Moterys ir technologijos“ (Girls in ICT)

Renginio tikslas

Sklaidos apie IRT svarbą moterims ir merginoms didinimas.

Pagrindinis tikslas yra įkvėpti, skatinti ir remti moteris technologijų srityje. Vienas iš renginio tikslų yra motyvuoti ir skatinti jaunas merginas studijuoti IRT ir STEM.

Finansavimas

bus tikslinama

Renginio data

2018 m. balandžio mėn.

Tikslinė grupė

Mokinės ir pedagogai.

Svetainė

http://www.ndma.lt

Koordinatorius / organizatorius

NSK narys NDMA (dr. Danguolė Rutkauskienė).

Programavimo savaitė

Renginio tikslas

Organizuoti ir aktyviai dalyvauti renginiuose, seminaruose, vebinaruose ir kitose viešinimo veiklose tarptautinės kampanijos „Programavimo savaitė“ (CodeWeek) metu.

Iniciatyvos tikslas – kompiuterinio mąstymo ir programavimo propagavimas. Renginių, pažintinių užsiėmimų ir akcijų metu siekiama populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis, parodyti, kaip įgyvendinti idėjas programuojant.

Finansavimas

bus tikslinama

Renginio data

2018 m. spalio mėn.

Tikslinė grupė

Visi Lietuvos gyventojai, ypač jaunimas.

Svetainė

http://codeweek.eu

Koordinatorius / organizatorius

Programavimo savaitės ambasadorė Lietuvoje: skaitmeninio raštingumo kuratorė Renata Danielienė.

Pažangios mokymosi technologijos

Renginio tikslas

Sklaidos didinimas apie naujausias nuotolinio mokymosi tendencijas, mokymosi visą gyvenimą naudą, mokymą naudojant nuotolinio mokymosi priemones, nuotolinio mokymo kursus.

Finansavimas

Organizatoriaus lėšomis.

Renginio data

2018 m. lapkričio mėn.

Tikslinė grupė

Mokslininkai, akademinė visuomenė, pedagogai ir kiti e-mokymosi paslaugų tiekėjai.

Svetainė

http://www.ndma.lt/lt/resursai-puslapis

Koordinatorius / organizatorius

NDMA

NSK partnerių veikla ir projektai

NSK steigėjai ir partneriai prisideda prie NSK tikslų vykdydami skirtingų šaltinių finansuojamus projektus.

Šiuo metu vykdomi projektai:

Skaitmeninės darbotvarkės programos įgyvendinimo veiksmų planas

Projekto tikslas

Įgyvendinti projektus informacinės visuomenės vystymui.

Finansavimas

Viešasis.

Projekto pradžia / pabaiga

Pradžia 2018 m. sausio mėn.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Suplanuoti ir vykdomi veiksmai.

Dalyviai

Koordinatorius – Susisiekimo ministerija, įgyvendintojai – viešosios įstaigos, socialiniai partneriai ir NSK.

Partneris

Susisiekimo ministerija.

Prisijungusi Lietuva

Projekto tikslas

Projektas siekia akcentuoti skaitmeninių gebėjimų svarbą ir motyvuoti bei skatinti Lietuvos visuomenę įgyti skaitmeninius gebėjimus, būtinus norint efektyviai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu ir e-paslaugomis. Siekiama padidinti naudojimąsi internetu Lietuvoje iki 84% gyventojų. Tikslinės grupės – nesinaudojantys bei mažai naudojantys IRT bus pasiekiamos aktyviai dalyvaujant 500 vietos bendruomenių ir 1200 viešosiose bibliotekose esančių interneto prieigos taškų. Iš tikslinių grupių bus atrenkami skaitmeniai lyderiai ir e-skautai, kurie galėtų tapti savanoriais viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Finansavimas

Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto pradžia / pabaiga

Pradžia 2018 m. balandžio mėn.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

500 skaitmeninių lyderių tinklas.

Tikslinė grupė

Nesinaudojantys ir mažai besinaudojantys IRT.

Partneriai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, asociacija „Langas į ateitį“, State Regulatory Authority, Vidaus reikalų ministerija, Martyno Mažvydo biblioteka

IT programa pradinėse mokyklose

Projekto tikslas

Atnaujintos IT programos pradinėms mokykloms išbandymas.

Finansavimas

Viešasis.

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. – 2018 m.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

10 mokyklų atrinkta ir jose naudojama atnaujinta IT programa. Daugiau informacijos.

Tikslinė grupė

Pradinių klasių mokytojai.

Partneriai

Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Švietimo informacinių technologijų centras.

Projektas „Youth Work HD“

Projekto tikslas

Projekto metu siekiant spręsti Europoje aktualią jaunimo nedarbo problemą ir gerinti darbo su jaunimu kokybę bus sukurti nuotoliniai kursai atsižvelgiant į jaunimo darbuotojų poreikius profesiniam tobulėjimui. Šiais kursais bus siekiama gerinti jaunimo darbo kokybę, ypač kreipiamas dėmesys į jaunus žmones, kurie neturi darbo ir nesimoko (angl. NEET).

Finansavimas

Erasmus+

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. gruodis – 2018 m. lapkritis.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Nuotolinio mokymosi kursai 37 jaunimo darbo centrų personalui.

Tikslinė grupė

Darbuotojai iš jaunimo darbo centrų.

Svetainė

http://www.unite-it.eu/profiles/blogs/youthwork-hd-what-competencies-should-you-improve-as-a-youth

Partneris

Asociacija „Langas į ateitį“.

Projektas „3D spausdinimo mokymai skatinant ES inovacijas ir kūrybiškumą“ (3DP)

Projekto tikslas

Projekto tikslas didinti studentų, jaunimo ir suaugusiųjų įgūdžius 3D spausdinimo srityje Rumunijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Maltoje.

Finansavimas

Erasmus+

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. spalis – 2018 spalis.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Kurso medžiaga ir sertifikavimo testai partnerių kalbomis, pilotiniai mokymai.

Tikslinė grupė

Organizacijos, įmonės ir asmenys, besidomintys kaip naudotis arba kaip padėti kitiems naudotis 3D spausdinimo revoliucija įvairiose srityse: švietime, pramonėje, mene, versle, tarpininkavime, teisėje, politikoje, finansuose ir kt.

Svetainė

https://3d-p.eu

Partneris

VšĮ „Informacinių technologijų institutas“.

Projektas „Senjorai ir skaitmeninės technologijos” (Connect Seniors to the Digital World)

Projekto tikslas

Paskatinti vyresnio amžiaus gyventojus, niekada nesinaudojusius internetu, susipažinti su skaitmeninėmis technologijomis, jų galimybėmis bei pradėti jomis naudotis.

Finansavimas

Erasmus+

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. spalis – 2018 spalis.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Įvykdyti ir įvertinti pilotiniai mokymai Lietuvoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje.

Tikslinė grupė

Senjorai, bibliotekininkai, telecentrų ir socialiniai darbuotojai.

Svetainė

http://www.digital-seniors.eu

Partneris

Asociacija VIPT.

„Women Go Tech“

Projekto tikslas

Pirmoji mentorystės programa Lietuvoje, skirta studentėms ir profesinį kelią pradėjusioms moterims, kurias domina karjera technologijų sektoriuje.

Finansavimas

Telia ir Infobalt.

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. gruodis – 2018 m. birželis.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

55 įdarbintos moterys IRT sektoriuje ir informacijos sklaida Lietuvoje.

Tikslinė grupė

Merginos ir moterys.

Svetainė

https://www.womengotech.lt

Partneris

Infobalt.

Infobalt Akademija

Projekto tikslas

Per 10 mėnesių paruošti jaunuosius specialistus suteikiant jiems teorines žinias ir praktiką IT įmonėse.

Finansavimas

Viešasis, Infobalt, verslo finansavimas.

Projekto pradžia / pabaiga

2016 m. rugsėjis – 2018 m. birželis.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

75% įdarbintųjų.

Tikslinė grupė

Jaunieji programuotojai.

Svetainė

http://akademija.it

Partneris

Infobalt.

Up2U – Universiteto link – atotrūkio tarp mokyklų ir universitetų mažinimas per neformalųjį švietimą

Projekto tikslas

Projekto tikslas yra užmegzti ryšius tarp gimnazijos vyresnių klasių mokinių ir aukštojo mokslo institucijų bei mokslininkų, siekiant integruoti formalius ir neformalius mokymosi scenarijus, panaudojant technologijas ir sukurti metodologiją, kurios dėka mokiniai norės studijuoti universitetuose.

Finansavimas

H2020.

Projekto pradžia / pabaiga

2017-2019 m.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

Projekto Up2U metu bus sukurti integruoti įrankiai, kurie palengvins kitų įrankių ir paslaugų prieinamumą mokymosi bendruomenei. Tikimasi, kad projektas taip pat paskatins pedagogus ir besimokančiuosius naudoti AŠI bei kitus produktus, panaudojant savo asmeninius įrenginius.

Tikslinė grupė

Gimnazistai, mokytojai, dėstytojai.

Svetainė

https://up2university.eu

Partneris

Kauno technologijos universitetas.

GYIT – Įtrauk moksleivius į IT

Projekto tikslas

Projekto tikslas yra sudominti mokyklinio amžiaus jaunimą informacinėmis technologijomis ankstyvajame amžiuje, padėti jomis naudotis, taip ugdant skaitmeninius įgūdžius ir orientuojant juos karjerai informacinių technologijų srityje.

Finansavimas

ERASMUS+.

Projekto pradžia / pabaiga

2016-2018 m.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

IT įvadinis kursas, skirtas pristatyti mokiniams informacines technologijas iš praktinės pusės, linksmai ir įdomiai. Kursas sudarytas iš daug modulių, skirtų skirtingoms informacinių technologijų sritims. Moduliai apims tiek teorinę, tiek praktinę dalis.

Tikslinė grupė

Moksleiviai, informacinių technologijų mokytojai, karjeros konsultantai.

Svetainė

http://www.gyitproject.eu

Partneris

BETI (Baltijos edukacinių technologijų institutas).


Veiklos 2017 metais