Pirmoji Europos mokymosi internete sistema, skirta jaunimo darbuotojams

Yout Work HDĮgyvendinę dviejų metų trukmės Erasmus + projektą „Youth Work HD“, projekto partneriai iš Kroatijos, Italijos, Latvijos ir Lietuvos sukūrė pirmąją internetinę mokymosi sistemą jaunimo darbuotojams. Joje siūlomi keturi kursai, kiekvienas penkiomis kalbomis: kroatų, anglų, italų, lietuvių ir latvių. Partnerių organizacijos kviečia visus, besidominčius jaunimo darbu, užsiregistruoti į pirmąją dalyvių grupę iki spalio 29 d. Be to, kviečiame susisiekti ir organizacijas, kurios norėtų bendradarbiauti ir įsitraukti į papildomą mokomosios medžiagos kūrimą arba vertimą į kitas kalbas.

Bendras partnerių konsorciumo, kurį sudaro Rijekos techninės kultūros centras (Kroatija), asociacija „Langas į ateitį“ (Lietuva), Latvijos informacijos ir komunikacijos technologijos asociacija (Latvija) ir Europinės paramos tarptautinė akademija (Italija) tikslas buvo sukurti internetinę mokymosi sistemą ir suteikti galimybę jaunimo darbuotojams įgyti žinių bei gebėjimų, reikalingų siekiant pagerinti jų darbą ir sudaryti sąlygas veiksmingesniam bendradarbiavimui su suinteresuotosiomis šalimis, taip pat geriau suvokti jaunų žmonių poreikius.

Projekto partnerių mokymosi medžiaga, esanti „Youth Work HD“ mokymosi sistemoje, sukurta atsižvelgiant į jaunimo darbuotojų poreikių tyrimų rezultatus, atliktus 2017 m. pradžioje. Tyrimuose, kuriuose dalyvavo daugiau nei 500 jaunimo darbuotojų, buvo išreikšta būtinybė ugdyti gebėjimus ir išmokti pasitelkti IRT priemones darbui su jaunimu.

Remdamiesi šių tyrimų rezultatais, projekto partneriai parengė tokius keturis kursus:

  • bendravimas su jaunimu,
  • bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis,
  • jaunimo politikos įtaka jaunimo darbuotojų veiklai, ir
  • aktyvesnis jaunimo įtraukimas naudojant IRT priemones.

Kiekvienas modulis trunka 15 val. ir susideda iš privalomų ir pasirenkamų užduočių, interaktyvių pamokų, infografikų, vaizdo įrašų, jaunimo darbo srities ekspertų patarimų ir baigiamojo testo, kurį turi atlikti kursų dalyvis tam, kad gautų kursų baigimo pažymėjimą.

Užsiregistruokite į vieną iš keturių kursų

Pasibaigus bandomajam kursui, kuriame dalyvavo virš 130 jaunimo darbuotojų iš Europos, mokymosi sistemos turinys yra baigtas ir laukia naujų vartotojų. Šiuo metu galite užsiregistruoti į kursus, kuriuose nagrinėjamos bendravimo su jaunimu, bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis, jaunimo politikos įtakos jaunimo darbuotojų veiklai ir aktyvesnio jaunimo įtraukimo naudojant IRT priemonėmis temos. Registruotis į nemokamus internetinius kursus galite iki spalio 29 d. Kursai prasidės lapkričio 5 d., o juos pabaigę dalyviai gaus kursų baigimo e. pažymėjimą ir e. ženklelį.

Kviečiame įsijungti kitas organizacijas

Projekto „Youth Work HD“ mokymosi sistemos partneriai norėtų bendradarbiauti ir su kitomis organizacijomis, kurios norėtų prisidėti kuriant mokomąją medžiagą. Partneriai kviečia susisiekti visas organizacijas, turinčias parengtą mokymosi turinį arba planuojančias jį kurti, ir jas pačias naudotis naujai sukurta sistema, kuri bent vienu žingsniu priartina prie darbo su jaunimu standartizavimo ir profesinio tobulinimo.

YW HD partners