NAUJIENOS

Kviečiame aktyviai dalyvauti „Saugesnio interneto diena“ ir „Saugesnio interneto savaitė“ renginiuose!

Saugesnio interneto diena banerisSiekiant atkreipti visuomenės, ypač mokytojų ir jaunimo, dėmesį apie saugą elektroninėje erdvėje ir kaip būti atsakingais piliečiais, naudojant interneto technologijas bei išmaniuosius įrenginius, kiekvienais metais daugiau nei 100 Europos ir pasaulio šalių vasario mėnesį rengiama „Saugesnio interneto diena“. Iniciatyvios organizacijos informaciją apie e-saugą viešina visą savaitę ir tai yra „Saugesnio interneto savaitė“. Šių akcijų metu vyksta spaudos konferencijos, organizuojami renginiai mokyklose, skelbiamos verslo atstovų akcijos, pristatomi nauji ugdymo ištekliai.


Šiais metais „Saugesnio interneto diena“ minima vasario 9 d. Ta proga suburtas saugesnio interneto projekto konsorciumas (Švietimo informacinių technologijų centras (ITC), Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), Vaikų linija (VŠĮ „Vaikų Linija“), asociacija „Langas į ateitį“) organizuoja tradicinę šventę 5-6 klasių moksleiviams „2016 saugesnio interneto diena“, kuri vyks Vilniuje LITEXPO.

Tiems, kurie nespėjo užsiregistruoti į renginį arba negalės atvykti, vasario 9 d. 10:20-12:00 val. bus organizuojama tiesioginė renginio transliacija (https://www.youtube.com/watch?v=iKKN13Jc55s, arba http://litnet.lt).


Plačiau apie „Saugesnio interneto diena“ renginį rasite čia: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/day/sid_2016_renginys.


Norint dar labiau pabrėžti apie saugos elektroninėje erdvėje svarbą saugesnio interneto savaitės metu (vasario 9-14 dienomis) Lietuvoje e-saugos temomis organizuojami renginiai ir seminarai.

Saugesnio interneto savaitės renginių tvarkaraštį rasite „Draugiškas internetas“ svetainėje: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/day/sid_2016_savaite.


Naudingos nuorodos:

Code Week renginių organizatoriams išduodami sertifikatai

Norėtume padėkoti, kad dalyvavote ar prisidėjote dalyvaudami iniciatyvos Code Week renginiuose ir paskatinti visus renginių organizatorius užpildyti specialią anketą, kurioje pateiktumėte informaciją apie renginį. Užpildžius formą bus sugeneruojamas specialus sertifikatas. Norėdami gauti sertifikatą svetainėje http://events.codeweek.eu/report/ turite prisijungti su tuo pačiu vartotojo vardu, kuriuo registravote renginį. Formoje pateikti duomenys bus naudojami statistiniams duomenis.

Užpildžius formą, automatiškai bus sugeneruojamas sertifikatas. Sertifikatą galėsite bendrinti, atsisiųsti ar išspausdinti.

Sertifikato pavyzdys: http://events.codeweek.eu/static/demo-certificate.pdf

Pastaba: vienam renginiui išduodamas tik vienas sertifikatas.

Tikimės, kad sklaida apie programavimą ir toliau bus tęsiama bei aktyviai dalyvaujama panašiose akcijose.

Kitas Code Week renginys numatomas 2016 m. 15 -23 dienomis.

Sveikiname prof. Laimutį Telksnį

Nacionalinės skaitmeninės koalicijos vardu sveikiname prof. Laimutį Telksnį, projekto „RAIN2 (Kaimiškųjų vietovių švietimo informacinių technologijų plačiajuostis tinklas: "paskutinės mylios" prieigos etapas) įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas“ vadovą:

RAIN2 projektas išrinktas vienu iš 5 svarbiausių Europos plačiajuosčio tinklo plėtros projektu – jam skiriant „European Broadband award“ premiją už socialinę ekonominę įtaką bei prieinamumą („as the best project in the category on socio-economic impact and affordability“).

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/five-projects-got-first-ever-european-broadband-award

„Langas į ateitį“ prisidės ugdant jaunimo skaitmeninius įgūdžius

Pastaruoju metu asociacija „Langas į ateitį“ vykdo programos Erazmus+ finansuojamą projektą GENERATION 0101.

Projekto tikslas – jaunimo IRT gebėjimų ugdymas, kuriant paklausų neformaliojo ugdymo turinį. Projektą vykdo 6 šalių partneriai, o pagrindinės projekto veiklos: jaunimo IT gebėjimų tyrimas, 7 modulių mokymo medžiagos kūrimas, bandomieji mokymai, hakatonas.  

Projektas prasidėjo partnerių šalių situacijos analize. Asociacijai „Langas į ateitį“ atlikus 120 jaunuolių apklausą Lietuvoje, paaiškėjo tokie rezultatai: 63,49% apklaustųjų teigia turintys pakankamai darbui reikalingų IRT įgūdžių, tuo tarpu 45% įmonių teigia, kad 2014 m. susidūrė su problemomis ieškodamos reikiamų IRT įgūdžių turinčių darbuotojų. Apklausos metu 27,6% respondentų nurodė neturintys darbo, nes dalis jų dar studijavo arba ieškojo darbo. Detalesnius apklausos rezultatus rasite infografike.

Vadovaujantis 6 projekto šalių patirtimi ir apklausos rezultatais projekto partneriai  parengė rekomendacijose IRT gebėjimus ugdančioms organizacijoms. Su jomis susipažinti galima asociacijos „Langas į ateitį“ svetainėje.

Infografikas LIA 2015

Apie GENERATION 0101 projektą ir jo rezultatus lietuvių kalba rasite „Langas į ateitį“  svetainėje http://langasiateiti.epilietis.eu

Daugiau informacijos projekto tinklapyje: www.generation0101.eu


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Nacionalinis piliečių vizijų seminaras

Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“  organizuoja nacionalinį piliečių vizijų seminarą, kurio metu piliečiai kurs vizijas, kaip įsivaizduoja ateitį ar kokios ateities norėtų.

Seminaras vyks gruodžio 5 d., šeštadienį 9:00 – 17:15 val. Vilniuje.

Seminare kviečiami dalyvauti aktyvūs piliečiai iš visos Lietuvos ir įvairių amžiaus grupių (nuo 18 iki 66+).

Tokie patys seminarai vyks 30 Europos šalių. Sukurtos vizijos bus pristatos Lietuvos valdžios atstovams, o apibendrintos Europos šalių piliečių vizijos taps rekomendacijomis Europos Komisijai dėl mokslinių tyrimų programų.

Norinčius dalyvauti seminare kviečiame iki lapkričio 6 d. rašyti el. paštu renata@zef.lt arba skambinti telefonu +370 609 07 275.

Plačiau apie seminarą rasite čia.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie iniciatyvos „Programavimo savaitė 2015“

EU Code Week baneris

2015 m. spalio 10–18 d. vyko trečioji ES programavimo savaitė. Programavimo savaitės metu į renginius buvo kviečiami ne tik vaikai ir jų mokytojai, bet ir tėvai, bibliotekininkai, verslininkai ir politikai. Šia iniciatyva siekiama parodyti, kad darbas IRT srityje yra įdomus ir patrauklus, o tai yra vienas iš Didžiosios koalicijos ir Nacionalinės skaitmeninės koalicijos Lietuvoje užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti tikslų.

Oficialioji programavimo savaitės dalis baigėsi, tačiau renginiai tęsiasi. Dėkojame visiems organizatoriams, kurie surengė daug šaunių renginių. Visoje Europoje įvyko daugiau nei 7000 įvairių renginių, pažintinių užsiėmimų ir akcijų, siekiant populiarinti programavimą, suprantamai paaiškinti šios srities gebėjimus ir sutelkti motyvuotus žmones mokytis. Šiais metais svetainėje http://events.codeweek.eu buvo užregistruoti 55 renginiai, kurie vyko Lietuvoje. Manoma, kad jų įvyko kur kas daugiau.

Nacionalinės skaitmeninės koalicijos vardu dėkojame visiems renginių organizatoriams ir visiems dalyviams, dalyvavusiems programavimo savaitės renginiuose.

Norime atkreipti dėmesį, kad su programavimu susiję renginiai gali būti rengiami visus metus, tačiau labiausiai akcentuojami tie renginiai, kurie vyksta būtent iniciatyvos „Programavimo savaitė“ metu.


NSK dalyviai (Kauno technologijos universitetas ir Asociacija Inovatyvaus moksleivių papildomo ugdymo tinklas) kartu su partneriais (KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla ir Virtualus moksleivių universitetas) programavimo savaitės metu sukūrė programavimo viešinimo filmuką, kuriame KTU ir Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos dėstytojai bei moksleiviai dalijasi patirtimi apie programavimą:

https://www.youtube.com/watch?v=ZmgDVDNFUdI


Apie iniciatyvą „Programavimo savaitė“

Programavimo savaitės iniciatyvą pasiūlė jaunieji Komisijos pirmininko pavaduotojos Neelie Kroes patarėjai.

Pasak Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Neelie Kroes  ir Komisijos narės Androulla Vassiliou, „programavimo įgūdžių Europoje skatinimas – vienas iš jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdų“.

Kaip ES programavimo savaitė organizuojama?

Kiekvienoje šalyje yra paskirtas vienas arba keli ES programavimo savaitės ambasadoriai, kurie skleidžia Programavimo savaitės iniciatyvos viziją ir yra atsakingi ryšiams šios savaitės klausimais.

ES programavimo savaitės renginiai organizuojami visoje Europoje, o apie juos organizatorius skelbia ES programavimo savaitės svetainės žemėlapyje.

Naudingos nuorodos

Tarptautinė mokslinė konferencija „Pažangios mokymosi technologijos ALTA‘15“

2015 m. gegužės 7 d. Kaune vyko kasmetinė tarptautinė mokslinė „Pažangios mokymosi technologijos ALTA‘15“ konferencija. Šios konferencijos metu mokslininkai, ekspertai ir mokymo įstaigų darbuotojai pristatė naujus švietimo metodinius ir technologinius sprendimus. Konferencijos tikslas dalintis patirtimi, skatinti bendradarbiavimą. Šiais metais dalyvavo garbingi svečiai iš Ukrainos, Airijos bei Didžiosios Britanijos, o ypatingas dėmesys buvo skiriamas atviriesiems švietimo ištekliams, masiniams atviriesiems internetiniams kursams, naujoms technologijoms, lyderystei, išmaniajam švietimui bei mokslo ir verslo institucijų bendradarbiavimui.

Šios konferencijos metu vyko speciali sesija, skirta Nacionalinei skaitmeninei koalicijai (NSK). NSK steigėjai pristatė vykdomą NSK veiklą, organizuojamas iniciatyvas siekiant didinti gyventojų užimtumą bei skatinti veiksmingesnį skaitmeninių galimybių panaudojimą ir bendradarbiauti įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m. programą „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“.

Konferencijos plenarinės sesijos vaizdo įrašą rasite šioje svetainėje:  distance.ktu.lt/alta2015.

Konferencijos nuotraukas rasite čia…

ALTA’15 konferencijos organizacinio komiteto vadovė Danguolė Rutkauskienė
NSK koordinatorė Loreta Križinauskienė „Langas į ateitį“ direktorė

Interneto savaitė 2015

Interneto savaite 2015 baneris2015 m. kovo 23-29 dienomis vyksta europinė iniciatyva „Interneto savaitė 2015“ (Get Online Week).

Iniciatyva siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į naujų technologijų ir interneto teikiamą naudą bei plačias pritaikymo galimybes; raginti jaunimą studijuoti bei siekti karjeros IT srityje. Šiam tikslui įgyvendinti 26 Europos šalyse rengiami kūrybiniai konkursai, motyvaciniai renginiai, kviečiama pasitikrinti savo IT žinias ir kt veiklos. Asociacija „Langas į ateitį“ jau šeštus metus koordinuos šios iniciatyvos veiklas Lietuvoje.

Kviečiame tapti šios europinės iniciatyvos INTERNETO SAVAITĖ 2015 (Get Online Week 2015)  dalyviais!

1) Užsiregistruoti „Interneto savaitės 2015“ dalyvių skaičiuoklėje: http://www.getonlineweek.eu

Šia skaičiuokle konkuruojame su kitomis šalimis dalyvėmis. Kiekvienais metais Lietuva užima garbingą antrąją vietą po Latvijos.

2) Sukurti savo profilį ES jaunuoliams skirtame naujame profesiniame soc. tinkle http://yourock.jobs

YouRock“ – tai jaunimo profesinis socialinis tinklas/gyvenimo aprašymo pradžiamokslis, kuris labai pravers ieškant darbo vasarai ar pabaigus mokyklą. Jaunuoliams siekiama parodyti, kad jie turi darbo įgūdžių, kurie dažnai slypi kasdienėse veiklose, ir suteikti jiems priemonių aprašyti šiuos įgūdžius darbdaviams suprantama kalba. Sudaromas jaunuolio kompetencijų deimantas ir išryškinamos jo stipriosios savybės.

„YouRock“ sukurtas 2013 m. siekiant padidinti jaunų 16-25 m. žmonių įsidarbinimo galimybes. Daugiau http://yourock.jobs/lt/apie-mus

3) Atlikti jaunuoliams skirtą tačiau ir suaugusiems smagiai sprendžiamą testą, ar yra pasirengę darbo rinkai www.skillage.eu (pasirinkti lietuvių kalbą)

„Skillage“ vertina darbui reikalingus IKT įgūdžius. Tai 15 klausimų su pateikiamais atsakymų variantais, kurie paskatins testo dalyvius susimąstyti, ką jie turi mokėti ir išmanyti informacinių technologijų srityje, jei norės turėti darbą. Manome, kad ši veikla motyvuos tobulinti savo įgūdžius.

Plačiau skaitykite čia…

Lietuvoje minima Saugesnio interneto diena

"Saugesnio interneto diena" baneris

2015 m. vasario 10 dieną Lietuvoje jau dvyliktą kartą bus minima Saugesnio interneto diena. Šiais metais Saugesnio interneto dienai visame pasaulyje skirtas šūkis „Kurkime geresnį internetą kartu!“ kviečia interneto naudotojus, ypač vaikus, atkreipti dėmesį į interneto turinį ir prisidėti prie saugesnio interneto kūrimo.

Tarptautinio EU Kids Online tyrimo duomenimis (2014 m.), 9‒12 amžiaus metų vaikai, paprašyti išvardyti svarbiausius dalykus, kurie juos trikdo internete, paminėjo, kad labiausiai internete juos neramina pornografinis turinys. Smurtas, agresija, žiaurumas užima antrą vietą vaikų išsakytose nuomonėse. Vaikus taip pat stipriai paveikia realus smurtas prieš vaikus ir gyvūnus. Tyrimas parodė, kad susirūpinimą dėl smurto labiau išreiškia berniukai, o mergaites labiau neramina grėsmės, susijusios su kontaktais internete. Palyginti su 2010 metais atliktu tyrimu, išaugo vaikų (9‒16 m.), kurie patvirtino buvę sukrėsti internete pamatyto turinio, skaičius (nuo 13 iki 17 proc.).

Skaityti daugiau ->

Masinis atvirasis kursas „Informacinės technologijos“

Kviečiame prisijungti prie masinio atviro kurso „Informacinės technologijos“

Prieš savaitę startavęs KTU kursas pritraukė per 2000 dalyvių. Registracija bus atvira dar keletą dienų, tačiau norintys suspėti, turėtų paskubėti, nes baigiantis antrąjai mokslų savaitei registracija bus stabdoma.
Plačiau: http://ktu.edu/lt/naujiena/ktu-startuoja-pirmasis-atviras-masinis-internetinis-kursas-lietuvoje