NAUJIENOS

Seminaras švietimo srities darbuotojams „Su kūrybišku IT panaudojimu šiuolaikinėje mokykloje link saugesnės elektroninės erdvės“.

Generation 0101 logotipasMaloniai kviečiami pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų mokytojus ir socialinius pedagogus, norinčius kūrybingai naudoti informacines technologijas pamokose bei plėtoti geresnio interneto vaikams (angl. Better internet for kids) idėjas bei turimą patirtį skleisti mokyklos bendruomenėje. Dalyviai taip pat susipažins su Saugesnio interneto ambasadoriaus (SIA) veikla šiuolaikinėje mokykloje, susipažins su seminaro organizatorių tarptautinių projektų metu parengta metodine medžiaga, skirta kūrybiškam informacinių technologijų naudojimui šiuolaikinėje mokykloje.

Pedagogai ir bibliotekininkai registruotis gali svetainėje „Ugdymo sodas“: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2601.

Seminaras vyks š.m. 30 d., renginys nemokamas.
Renginio vieta: Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44 Vilniuje.

Renginio organizatoriai:

ITC logotipasLangas į ateitį logotipas

Renginys „Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme: mokytojai ir skaitmeniniai įgūdžiai“

ONLINE 4EDU logotipasMaloniai kviečiame mokyklų pedagogus ir bibliotekininkus į nemokamą renginius apie informacinių technologijų naujovių taikymą ugdymo procese.
Renginio metu bus diskutuojama apie skaitmeninių įgūdžių svarbą bei jų naudojimą pamokose ir užklasinėje veikloje, pristatomi projekto „Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme“ rezultatai ir geroji mokytojų patirtis pilotinių mokymų metu.

Pedagogai ir bibliotekininkai registruotis gali svetainėje „Ugdymo sodas“: https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?2600.
Kiti dalyviai gali registruotis el. paštu: info@ecdl.lt.

Seminaras vyks š.m. 29 d., renginys nemokamas.
Renginio vieta: Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44 Vilniuje.

Erasmus+ logotipasCo-funded by Erasmus+ logotipas

EK paskelbė naują Europos įgūdžių darbotvarkę

2016 m. birželio mėn. Europos Komisija priėmė naują išsamią Europos įgūdžių darbotvarkę. Ja siekiama užtikrinti, kad žmonės nuo pat ankstyvų metų įgytų įvairių įgūdžių ir būtų kuo geriau išnaudotas Europos žmogiškasis kapitalas, nes tai galiausiai padidins užimtumą, konkurencingumą ir ekonomikos augimą Europoje.

Vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia.

Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai raginami tobulinti įgūdžių kokybę ir jų aktualumą darbo rinkai. Tyrimų duomenimis 70 mln. europiečių neturi tinkamų skaitymo ir rašymo įgūdžių, o dar daugiau turi prastus skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžius. Dėl to jiems gresia nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis. Kita vertus, daug europiečių, ypač kvalifikuotų jaunuolių, dirba darbą, neatitinkantį jų gabumų ir siekių. Be to, 40 proc. Europos darbdavių teigia negalintys rasti žmonių, turinčių reikiamų įgūdžių, kad būtų galima augti ir kurti inovacijas. Galiausiai, per mažai žmonių turi į verslumą orientuotą mąstyseną ir gebėjimų, kad galėtų pradėti savo verslą ir prisitaikytų prie kintančių darbo rinkos poreikių.

Todėl siekiant pagerinti žmonių galimybes gyvenime, paremti teisingą, įtraukų ir darnų augimą ir darnias visuomenes, būtina didinti įgūdžių lygį, skatinti ugdyti universaliuosius įgūdžius ir rasti būdų, kaip, be kita ko, palaikant dialogą su pramone, geriau numatyti darbo rinkos poreikius.

Kad padėtų spręsti su įgūdžiais susijusias problemas, Komisija pradės vykdyti 10 iniciatyvų. Jomis bus siekiama spręsti šias problemas, padidinti įgūdžių matomumą ir pagerinti jų pripažinimą vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis nuo mokyklų ir universitetų iki darbo rinkos.


Daugiau informacijos:

Dešimt veiksmų, kad europiečiai turėtų geresnius įgūdžius (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_lt.htm)
New Skills Agenda for Europe (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en)

Stovyklaujantiems vaikams – smagūs saugesnio interneto renginiai

Draugiškas internetas banerisVaikų vasaros stovykla – vieta, kur apie įvairius rimtus dalykus, o taip pat ir apie interneto pavojus, galima pasikalbėti įdomiai ar netgi žaidžiant. Šios idėjos suburti projekto „Saugesnis internetas“ partneriai parengė stovyklaujantiems vaikams renginių ciklą. Birželio mėnesį ketinama aplankyti 10 stovyklų, kuriose vyks smagūs edukaciniai užsiėmimai saugumo internete tema.

„Į vasaros stovyklas vaikai vežasi savo skaitmeninius įrenginius bei internetu naudojasi ne rečiau nei per mokslo metus. Internetas vaikams – viena iš vasaros pramogų, kuri, deja, nėra visada saugi. Būtent apie tai ir norime pasikalbėti su vaikais. Na, o vasara mus įpareigoja tai daryti linksmiau nei kitu metu. Dėl to į renginių programą  įtraukėme interaktyvias praktines veiklas informacinėse erdvėse, patraukliai papasakojame vaikams apie išmaniuosius įrenginius bei saugų elgesį su jais, apie interneto erdvėje tykančius pavojus“, – sako vaikams skirto renginių ciklo iniciatorės asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Šį vasaros renginių ciklą rengia Lietuvoje vykdomo projekto „Saugesnis internetas“ partneriai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centras, VšĮ „Vaikų linija“ ir asociacija „Langas į ateitį“. Renginių rėmėjas – bendrovės „Teo“ ir „Omnitel“.

„Dabartinė vaikų karta neatsiejama nuo informacinių ryšių technologijų. Pastarosios turi įtakos kasdieniams vaikų įpročiams, besiformuojančiai pasaulėvokai bei ugdymo procesui. Deja, kaip ir daugelis kitų pažangių dalykų, naujosios technologijos atneša į jų vaikišką pasaulį ne vieną pavojų. Todėl, užuot ką nors draudę, ieškome įvairių būdų, kaip apsaugoti vaiką nuo žalingo turinio internete, aiškiname jiems, kaip išvengti interneto nusikaltėlių pinklių, pasakojame, kur jie galėtų kreiptis pagalbos kritišku atveju“, – aiškina RRT atstovė Rasa Karalienė.

„Teo“ ir „Omnitel“ ekspertai renginių metu su vaikais dalinsis paprastais ir kartu labai svarbiais patarimais apie išmaniųjų įrenginių saugumą, elgesį socialiniuose tinkluose bei elektronines patyčias.

„Vaikai puikiai žino, kaip veikia daugelis išmaniųjų programėlių bei kaip išnaudoti daugelį socialinių tinklų galimybių. Vis dėlto jie kur kas rečiau atkreipia dėmesį į interneto erdvės grėsmes, kurios jų tyko ne tik prie kompiuterio, bet ir naudojantis išmaniuoju telefonu. Dabartinės kartos vaikų mokyti saugumo internete lygiai taip pat svarbu, kaip ir mokyti kelių eismo taisyklių“, – teigia „Teo“ atstovas Andrius Kavaliauskas, vienas iš septynių lektorių, susitiksiančių su vaikais vasaros stovyklose.

Be prevencijos priemonių, vaikams renginių metu bus papasakota, kur jie galėtų kreiptis vienu ar kitu kritišku atveju ar patyrę kokią nors žalą internete. „Interneto karštoji linija“, „Pagalbos linija“, Saugesnio interneto centras pasirengę padėti vaikams ir suaugusiems, susidūrusiems su žalinga, psichologiškai žalojančia ir kita neigiama informacija internete. Plačiau apie tai galima sužinoti „Saugesnio interneto“ projekto interneto svetainėje www.draugiskasinternetas.lt.

Visi projekto partneriai viliasi, kad šis birželio 3-ąją prasidedantis vasaros renginių ciklas stovyklaujantiems vaikams padės išvengti nemalonumų ir leis saugiai, prasmingai naudotis bei mėgautis šiuolaikinėmis technologijomis.


Daugiau informacijos:
Rita Šukytė, asociacija „Langas į ateitį“, rita.sukyte@langasiateiti.lt, 8-5 2397813

„Interneto savaitė 2016“: lietuviai – sąmoningiausi interneto vartotojai

Interneto savaite 2016 baneris e-Skills for Jobs 2016 baneris

Lietuviai – ne tik vieni aktyviausių interneto vartotojų Europoje, bet ir labiausiai susirūpinę, kaip geriau bei saugiau išnaudoti interneto galimybes. Tai paaiškėjo, paskelbus 27-ose Europos šalyse vykusios „Interneto savaitės 2016“ („Get Online Week 2016“) skaičiuoklės rezultatus. Lietuvos interneto vartotojai šios savaitės akcijoje sudarė daugiau nei ketvirtadalį visų prisiregistravusių dalyvių.

Aplenkė Lenkiją ir Rusiją

„Galime drąsiai didžiuotis ne tik tuo, kad savo šalyje turime vieną sparčiausių interneto ryšį pasaulyje bei vieną geriausių interneto infrastruktūrų, bet ir aktyviais ir atsakingais interneto vartotojais. Tai labai svarbu, žinant, kad artimiausioje ateityje net 9-iose iš 10 darbo vietų bus reikalingos ne vien profesinės žinios, bet ir darbo internetu įgūdžiai. Ši žinia „Interneto savaitės 2016“ metu buvo viena iš svarbiausių. Internetas tampa neatskiriama mūsų kasdienės veiklos dalimi, todėl, užuot bijoję pavojų kibernetinėje erdvėje, turime mokytis, kaip jų išvengti“, – sakė „Interneto savaitės 2016“ organizatorės Lietuvoje asociacijos „Langas į ateitį“  vadovė Loreta Križinauskienė.

„Interneto savaitės 2016“ renginiai Europoje vyko kovo 14–20 dienomis. „Langas į ateitį“ vadovėdžiaugėsi, kad akcijos dalyvių skaičius Lietuvoje šiemet pasiekė net 26,32 proc. visų „Interneto savaitės 2016“ dalyvių visose 27 šalyse skaičiaus. Antroje vietoje buvo Lenkija, surinkusi 23,33 proc. akcijos dalyvių skaičiaus, trečioje – Rusija (18,06 proc. dalyvių), ketvirtoje – Serbija (12,2 proc. dalyvių).

Akcijos skaičiuoklėje buvo užregistruota net 11 tūkst. 670 dalyvių iš Lietuvos. Šiemet mūsų šalis stipriai atsiplėšė ir nuo praėjusių metų akcijos skaičiuoklės konkurso laimėtojos Latvijos. Pasak L. Križinauskienės, toks Lietuvos gyventojų aktyvumas aiškintinas ir turiningais bei aktualiais interneto savaitės renginiais. Jų metu buvo kalbama apie finansinių operacijų internete saugumą, tapatybės saugojimo priemones bei svarbą. Akcijos metu moksleiviai ir darbo biržų jaunimo darbo centrų lankytojai buvo mokomi saugaus elgesio internete bei kviečiami įsivertinti savo įgūdžius.

Dalyvavo nuo moksleivių iki senjorų

„Interneto savaitės 2016“ renginiuose dalyvavo įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojai. Net 42 proc. jų registracijos skaičiuoklėje sudarė moksleiviai iki 16 metų amžiaus . 24 proc. registruotų dalyvių buvo 16–24 metų amžiaus asmenys, 21 proc. – 24–54 metų, 6 proc. – 55–64 metų ir panašiai tiek pat – vyresni nei 64 metų amžiaus asmenys.

Šiek tiek aktyvesnės už vyrus Lietuvoje vykusios akcijos metu buvo moterys, kurių užsiregistravo daugiau kaip 56 proc. visų dalyvių. 60 proc. visų registruotų „Interneto savaitės 2016“ dalyvių buvo moksleiviai ir studentai, 12 proc. – bedarbiai, beveik 13,5 proc. – dirbantieji samdomą darbą, 2,5 proc. – dirbantieji individualiai. Beveik 9 proc. akcijos dalyvių Lietuvoje sudarė senjorai.

„Džiugu tai, kad kiekvienais metais interneto saugumo klausimai ir jo galimybės domina vis daugiau vartotojų. Jau septintus metus buvome šios akcijos organizatoriais šalyje, žinome tendencijas, tad akcijos rezultatai nebuvo mums netikėti. Šių metų „Interneto savaitės“ sėkmę lėmė ir labai aktyvūs akcijos partneriai, pirmiausia – Nacionalinės skaitmeninės koalicijos parneriai, Jaunimo darbo centrai, Nacionaline M. Mažvydo biblioteka, 15min.lt, LitNet, UAB „ATEA Lietuva“. Tikiu, kad mūsų bendros pastangos prisidės, ruošiant kvalifikuotus ateities darbo rinkos dalyvius.“, – kalbėjo „Langas į ateitį“ vadovė.

„Interneto savaitė 2016“ yra ES kampanijos „E. įgūdžiai darbui“(angl. e-skills for jobs) dalis. Oficialiame Europos „Interneto savaitės 2016“ pranešime buvo teigiama, kad skaitmeninių gebėjimų ugdymas bei jaunimo skatinimas rinktis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialybes padėtų mažinti nedarbą.

Interneto savaitė 2016

Interneto savaite 2016 baneris2016 m. kovo 14-20 dienomis vyksta europinė iniciatyva „Interneto savaitė 2016“ (Get Online Week).

Iniciatyva siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į naujų technologijų ir interneto teikiamą naudą bei plačias pritaikymo galimybes; raginti jaunimą studijuoti bei siekti karjeros IT srityje. Šiam tikslui įgyvendinti Europos šalyse rengiami kūrybiniai konkursai, motyvaciniai renginiai, kviečiama pasitikrinti savo IT žinias ir kt veiklos.

Asociacija „Langas į ateitį“ koordinuoja šios iniciatyvos veiklas Lietuvoje.


Kviečiame tapti šios europinės iniciatyvos INTERNETO SAVAITĖ 2016 (Get Online Week 2016) dalyviais!

1) Užsiregistruoti „Interneto savaitės 2016“ dalyvių skaičiuoklėje.
www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=35be75cb-ae6c-4772-ad56-9a73ce397a31

Ši e.skaičiuoklė, skirta visiems interneto naudotojams. Tai savotiškos INTERNETO SAVAITĖS 2016 VARŽYBOS tarp Europos šalių. Užsiregistravusiems bus pateikiamas grafikas kaip kitos šalys registruojasi šioje skaičiuoklėje.

2) Atlikti IT žinių darbui patikrinimo testą www.skillage.eu. Priemonė skirta gyventojams nuo 16 metų.

3) Pasitikrinti žinias apie bendradarbiavimo internete priemonių naudojimą.

4) Sukurti savo profilį ES jaunuoliams  skirtame naujame  profesiniame soc. tinkle yourock.jobs.

„YouRock“ paslauga skirta parodyti visus savo darbo įgūdžius ir padėti aprašyti juos darbdaviams suprantama kalba. Sistemoje naudojami šešių rūšių įgūdžiai: vadovavimo, bendravimo, analitiniai, kūrybos, techniniai ir organizaciniai. Jaunuolio  darbo patirties aprašymas bus pateiktas grafine forma pagal šias įgūdžių grupes.

5) Kviečiame registruoti „Interneto savaitės“ renginį ir jis bus paskelbtas svetainėje epilietis.eu.
Renginio registracijos forma: http://langasiateiti.epilietis.eu/index.php/lt/gow2016.


Plačiau apie iniciatyvą „Interneto savaitė“:

Kviečiame aktyviai dalyvauti „Saugesnio interneto diena“ ir „Saugesnio interneto savaitė“ renginiuose!

Saugesnio interneto diena banerisSiekiant atkreipti visuomenės, ypač mokytojų ir jaunimo, dėmesį apie saugą elektroninėje erdvėje ir kaip būti atsakingais piliečiais, naudojant interneto technologijas bei išmaniuosius įrenginius, kiekvienais metais daugiau nei 100 Europos ir pasaulio šalių vasario mėnesį rengiama „Saugesnio interneto diena“. Iniciatyvios organizacijos informaciją apie e-saugą viešina visą savaitę ir tai yra „Saugesnio interneto savaitė“. Šių akcijų metu vyksta spaudos konferencijos, organizuojami renginiai mokyklose, skelbiamos verslo atstovų akcijos, pristatomi nauji ugdymo ištekliai.


Šiais metais „Saugesnio interneto diena“ minima vasario 9 d. Ta proga suburtas saugesnio interneto projekto konsorciumas (Švietimo informacinių technologijų centras (ITC), Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), Vaikų linija (VŠĮ „Vaikų Linija“), asociacija „Langas į ateitį“) organizuoja tradicinę šventę 5-6 klasių moksleiviams „2016 saugesnio interneto diena“, kuri vyks Vilniuje LITEXPO.

Tiems, kurie nespėjo užsiregistruoti į renginį arba negalės atvykti, vasario 9 d. 10:20-12:00 val. bus organizuojama tiesioginė renginio transliacija (https://www.youtube.com/watch?v=iKKN13Jc55s, arba http://litnet.lt).


Plačiau apie „Saugesnio interneto diena“ renginį rasite čia: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/day/sid_2016_renginys.


Norint dar labiau pabrėžti apie saugos elektroninėje erdvėje svarbą saugesnio interneto savaitės metu (vasario 9-14 dienomis) Lietuvoje e-saugos temomis organizuojami renginiai ir seminarai.

Saugesnio interneto savaitės renginių tvarkaraštį rasite „Draugiškas internetas“ svetainėje: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/day/sid_2016_savaite.


Naudingos nuorodos:

Code Week renginių organizatoriams išduodami sertifikatai

Norėtume padėkoti, kad dalyvavote ar prisidėjote dalyvaudami iniciatyvos Code Week renginiuose ir paskatinti visus renginių organizatorius užpildyti specialią anketą, kurioje pateiktumėte informaciją apie renginį. Užpildžius formą bus sugeneruojamas specialus sertifikatas. Norėdami gauti sertifikatą svetainėje http://events.codeweek.eu/report/ turite prisijungti su tuo pačiu vartotojo vardu, kuriuo registravote renginį. Formoje pateikti duomenys bus naudojami statistiniams duomenis.

Užpildžius formą, automatiškai bus sugeneruojamas sertifikatas. Sertifikatą galėsite bendrinti, atsisiųsti ar išspausdinti.

Sertifikato pavyzdys: http://events.codeweek.eu/static/demo-certificate.pdf

Pastaba: vienam renginiui išduodamas tik vienas sertifikatas.

Tikimės, kad sklaida apie programavimą ir toliau bus tęsiama bei aktyviai dalyvaujama panašiose akcijose.

Kitas Code Week renginys numatomas 2016 m. 15 -23 dienomis.

Sveikiname prof. Laimutį Telksnį

Nacionalinės skaitmeninės koalicijos vardu sveikiname prof. Laimutį Telksnį, projekto „RAIN2 (Kaimiškųjų vietovių švietimo informacinių technologijų plačiajuostis tinklas: "paskutinės mylios" prieigos etapas) įgyvendinimui reikalingos dokumentacijos parengimas“ vadovą:

RAIN2 projektas išrinktas vienu iš 5 svarbiausių Europos plačiajuosčio tinklo plėtros projektu – jam skiriant „European Broadband award“ premiją už socialinę ekonominę įtaką bei prieinamumą („as the best project in the category on socio-economic impact and affordability“).

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/five-projects-got-first-ever-european-broadband-award

„Langas į ateitį“ prisidės ugdant jaunimo skaitmeninius įgūdžius

Pastaruoju metu asociacija „Langas į ateitį“ vykdo programos Erazmus+ finansuojamą projektą GENERATION 0101.

Projekto tikslas – jaunimo IRT gebėjimų ugdymas, kuriant paklausų neformaliojo ugdymo turinį. Projektą vykdo 6 šalių partneriai, o pagrindinės projekto veiklos: jaunimo IT gebėjimų tyrimas, 7 modulių mokymo medžiagos kūrimas, bandomieji mokymai, hakatonas.  

Projektas prasidėjo partnerių šalių situacijos analize. Asociacijai „Langas į ateitį“ atlikus 120 jaunuolių apklausą Lietuvoje, paaiškėjo tokie rezultatai: 63,49% apklaustųjų teigia turintys pakankamai darbui reikalingų IRT įgūdžių, tuo tarpu 45% įmonių teigia, kad 2014 m. susidūrė su problemomis ieškodamos reikiamų IRT įgūdžių turinčių darbuotojų. Apklausos metu 27,6% respondentų nurodė neturintys darbo, nes dalis jų dar studijavo arba ieškojo darbo. Detalesnius apklausos rezultatus rasite infografike.

Vadovaujantis 6 projekto šalių patirtimi ir apklausos rezultatais projekto partneriai  parengė rekomendacijose IRT gebėjimus ugdančioms organizacijoms. Su jomis susipažinti galima asociacijos „Langas į ateitį“ svetainėje.

Infografikas LIA 2015

Apie GENERATION 0101 projektą ir jo rezultatus lietuvių kalba rasite „Langas į ateitį“  svetainėje http://langasiateiti.epilietis.eu

Daugiau informacijos projekto tinklapyje: www.generation0101.eu


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.