NAUJIENOS

Skaitmeniniai įgūdžiai – šiuolaikinio europiečio bruožas

Šiandien skaitmeniniai įgūdžiai yra gyvybiškai svarbūs kiekvienam piliečiui – ir jaunam, ir vyresniam. Tiek kompiuteriai, tiek išmanieji įrenginiai yra naudojami ir namuose, ir darbe.

Lietuvos Nacionalinė skaitmeninė koalicija informuoja apie dvi artimiausiu metu Europos Sąjungos šalyse vyksiančias iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti gyventojus saugiai naudotis internetu, įgyti skaitmeninių įgūdžių bei juos nuolat tobulinti:

 • Saugesnio interneto diena (Safer Internet Day) ir savaitė, 2018 m. vasario 5-9 d. Organizatorius Lietuvoje – projekto „Saugesnis internetas“ partneriai (ITC, „Langas į ateitį“, RRT, Vaikų linija)

Saugesnio interneto diena 2018

 • All digital week“ iniciatyva šiais metais siekiama dviejų tikslų: pasitikėjimo skaitmeninėmis technologijomis ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimo. Iniciatyva vyks 2018 m. kovo 19-25 dienomis. Koordinatoriai Lietuvoje – asociacija „Langas į ateitį“ ir Nacionalinė skaitmeninė koalicija.

All Digital Week 2018

Informacija apie iniciatyvas Lietuvoje bus paskelbta artėjant renginiams.

Iniciatyvų svetainės:

Skaitmeninė atskirtis: neaugę kartu su internetu – tarsi palikti ant ledo?

Sausio pradžioje vykusioje „Žinių radijo“ laidoje „Skaitmeniniai horizontai“ apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį diskutavo asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė, bibliotekininkė Karolina Šutova ir „Žinių radijo“ žurnalistas Lukas Keraitis.

Laidos temos: kokie yra Lietuvos žmonių kompiuteriniai įgūdžiai? Kur jų įgyti? Ko siekia išmokti kompiuterių kursus lankantys žmonės?

Loreta Križinauskienė dalijosi informacija apie Lietuvos gyventojų skaitmeninius gebėjimus ir naudojimąsi internetu. Statistiniais duomenimis 75 proc. Lietuvos gyventojų naudojasi internetu šiandien.

Nuo 2016 m. Europos Komisijos rekomendacija bendrieji žmogaus gebėjimai – skaitymas, rašymas, skaičiavimas yra papildyti skaitmeniniais gebėjimais, t.y. gebėjimais rasti informaciją, saugiai bendrauti internete, kurti skaitmeninį turinį ir kt.

Loreta Križinauskienė teigia, kad šiandieną skaitmeninių įgūdžių neturėjimas kelia nedarbo ir netgi socialinės atskirties pavojų – iš tiesų labai daug žmonių, neturinčių darbo, jo nesuranda dėl šių įgūdžių trūkumo. Ji taip pat pabrėžė, kad informacinio raštingumo mokymų tikrai niekada nėra per daug – tai patvirtina ir  naudojamas terminas „mokymasis visą gyvenimą“, apibrėžiantis šiuolaikinio žmogaus poreikį nuolat atnaujinti, papildyti turimas žinias. Lietuvoje tam dar nėra skiriama pakankamai dėmesio, nors informacinio raštingumo pradmenų klausimais jau galima kreiptis viešosiose bibliotekose įsteigtuose interneto prieigos taškuose, apie kurių veiklą ir  lankytojų poreikius papasakojo bibliotekininkė Karolina.

Žmonių motyvavimas ir skatinimas naudotis informacinėmis ryšio priemonėmis galėtų pagerinti ir jų gyvenimo kokybę. Daugelis žmonių net nesusimąsto, kad skaitmeniniai įgūdžiai gali palengvinti, paįvairinti gyvenimą, padėti susirasti darbą.

Siekiant didinti žmonių įsitraukimą ir skaitmeninį raštingumą Lietuvoje, o ypatingai mažuose miesteliuose ir kaime, reikalingas motyvacinis ir skatinamasis projektas kartu su skaitmeninių gebėjimų mokymais. Asociacija „Langas į ateitį“ kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu rengia paraišką tokiam projektui.

Visą laidos įrašą galite peržiūrėti „Žinių radijo“ svetainėje.

Žinių radijas - laida Skaitmeniniai horizontai

LR vyriausybė patvirtino naują Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos redakciją

2017 m. gruodžio 23 d. LR vyriausybės nutarimu patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programa „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, kurios naujos redakcijos kūrime aktyviai dalyvavo NSK nariai.

Programos paskirtis – nustatyti informacinės visuomenės plėtros tikslus ir uždavinius, kad būtų kuo daugiau ir saugiai naudojamasi informacinių ir ryšių technologijų teikiamomis galimybėmis, pirmiausia internetu – labai svarbia ekonominės, socialinės ir kultūrinės veiklos priemone, kuria naudojantis galima teikti ir gauti pažangias elektronines paslaugas, dirbti, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti savo nuomonę.

Naujoji Lietuvos skaitmeninės darbotvarkės 2014–2020 m. redakcija.

Digital Skills and Jobs Coalition konferencija – 2017

2017 m. gruodžio 8 d. Briuselyje įvyko Digital Skills and Jobs Coalition konferencija, kurioje dalyvavo atstovai iš Lietuvos Nacionalinės skaitmeninės koalicijos ir LR Susisiekimo ministerijos, bei Lietuvos skaitmeninio raštingumo kuratorė.

Konferencijos metu ES skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės komisarė Mariya Gabriel pasidalino būsimos skaitmeninių įgūdžių politikos Europai vizija ir paskelbė projektą Digital Opportunity Traineeship.

Europos nacionalinių skaitmeninių koalicijų atstovų ir skaitmeninio raštingumo kuratorių susitikimuose dalyviai dalijosi patirtimi.

Konferencijoje taip pat vyko European Digital Skills Awards 2017 apdovanojimai, buvo apdovanoti 5 išskirtiniai skaitmeninių įgūdžių projektai.

 

DSJC konferencija 2017DSJC konferencija 2017

Daugiau konferencijos akimirkų >>

 

Lapkričio 25 d. „Hour of Code“ iniciatyva kviečia į Šimtmečio programavimo valandą

Lapkričio 25 dieną įvairiuose Lietuvos miestuose vyksiantis renginys jau tradiciškai pakvies vaikus švęsti technologijas prisijungiant prie daugiau nei 100 milijono vaikų iš viso pasaulio. O šie metai bus ypatingi – prisijungiant prie Valstybės šimtmečio programos renginių „Hour of Code“ organizatoriai rengia išskirtines programavimo užduotis vaikams. Pirmą kartą jaunieji kūrėjai programavimą pažins atlikdami ne visam pasauliui skirtas, o specialiai Lietuvai sukurtas užduotis, kviesiančias pažinti modernios Lietuvos šimtmečio įvykius ir herojus.

Šimtmečio programavimo valanda taps integruota virtualia Lietuvos istorijos, kultūros ir programavimo pamoka visiems 6-14 metų vaikams, kurie Lietuvos bibliotekose ir mokyklose vienu metu spręs mūsų modernios šalies istorijos ir programavimo rebusus, sukurtus Lietuvos menininkų ir technologų. Kartu su mentoriais iš rytojaus technologijas kuriančių kompanijų, tokių kaip Tesonet, Devbridge, Oberlo, TransferGo, Microsoft ir kitų, vaikai pažins, kurs ir švęs nepriklausomos Lietuvos kūrėjus.

Praėjusiais metais pasaulinės iniciatyvos programavimo valanda Lietuvoje subūrė daugiau nei 1500 vaikų, šiais metais tikimąsi jų sulaukti daugiau nei 5000. Daugelis jų susirinks Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, Kultūros fabrike Klaipėdoje ir KTU Kaune. Dalyvauti ir kūrybinio programavimo pamokas rengti kviečiamos ir visos šalies bibliotekos.  Marijampolės, Ignalinos, Plungės, Panevėžio, Jurbarko, Molėtų Švenčionių ir Kauno rajono viešosios bibliotekos jau prisijungė prie šių metų iniciatyvos ir tikimąsi, jog lapkričio 25 dieną vaikai bus laukiami ne mažiau kaip 50 bibliotekų visoje Lietuvoje.

Daugiau informacijos:
http://www.vilnius.lt/index.php?2954506119
www.programavimovalanda.lt

Diskusija „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė“

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkėLapkričio 3 d. Vilniuje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto organizuota diskusija tema „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą“, kurioje atstovaudama „Nacionalinę skaitmeninę koaliciją” dalyvavo asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Diskusijoje dalyvavo LR Švietimo ir mokslo, LR  Ūkio bei  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, verslo, jaunimo organizacijų atstovai.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), yra patariamoji ES institucija, kurios veiklos principas – pilietinio dialogo skatinimas,  rengia nuomones įvairiais ES teisėkūros klausimais, konsultuoja Europos Komisiją, Europos Parlamentą, Tarybą.

Temos aktualumas

Komisijos skaičiavimais Europoje, – 70 mln. europiečių neturi pakankamų skaitymo ir rašymo įgūdžių, prastai skaičiuoja, o daugiau kaip 20 proc. asmenų praktiškai negali dirbti kompiuteriu, tad jiems kyla nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties pavojus. 

Kita vertus, daugiau kaip 30 proc. labai kvalifikuotų jaunų žmonių dirba darbą, neatitinkantį jų gabumų ir lūkesčių, o 40 proc. Europos darbdavių tikina negalintys rasti darbuotojų, turinčių tinkamų įgūdžių, kurie padėtų skatintų augimą ir diegti inovacijas. Tuo pat metu per mažai žmonių yra verslūs ir jiems trūksta gebėjimų savo verslui pradėti ir prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Akivaizdu, jog švietimo ir įgūdžių ugdymo srityje reikia inovatyvesnių sprendimų, Europai reikia keisti požiūrį į švietimo sektoriaus tikslus, jo veikimą ir jo vietos bei vaidmens visuomenėje suvokimą, geriau numatyti darbo rinkos poreikius.

Būtina užtikrinti, kad žmonės nuo mažumės įgytų kuo daugiau įvairių įgūdžių, ir kuo geriau išnaudoti Europos žmogiškąjį kapitalą, kuris turėtų didinti įsidarbinimo galimybes, konkurencingumą ir augimą regione.

Tema ypač aktuali Lietuvai, kadangi vykdoma švietimo reforma. Būtina žinoti pramonės ir paslaugų sektoriaus ateities perspektyvas, tai svarbu formuojant jaunimo profesinę ateitį bei iš darbo rinkos iškritusių žmonių perkvalifikavimą ir asmenų išlikimą aktyviais darbo rinkoje visą gyvenimą.

Karjeros  specialistų vaidmuo yra labai svarbus jaunimo profesiniame orientavime bei vyresnio amžiaus žmonių perkvalifikavimo organizavime.

Kvietimas į konferenciją ALTA’17 – „Pažangios mokymosi technologijos. Išmanus mokymasis“

ALTA17 logotipasMaloniai kviečiame dalyvauti kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje ALTA’17 – „Pažangios mokymosi technologijos. Išmanus mokymasis“.
Santakos slėnis (K. Baršausko g. 59, Kaunas), 2017 m. lapkričio 16 d.

Konferencijos tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo plėtrą ir mokslinius ryšius. Konferencijos metu mokslininkai, studijų ekspertai, verslo bei valstybės švietimo institucijų atstovai pristatys naujus metodinius, technologinius sprendimus ir aktualius nacionalinius bei tarptautinius projektus, skirtus švietimo sistemai.

KONFERENCIJOS TEMOS:

MOKSLINIAI TYRIMAI E. ŠVIETIMO GLOBALIZACIJOS PROCESE:

 • e. švietimo politika ir strategija
 • inovatyvumas švietimo procese
 • akademinių ir verslo institucijų mokslinis bendradarbiavimas

INOVATYVIOS ŠVIETIMO TECHNOLOGIJOS:

 • Web 2.0 – naujosios IKT ir medija sprendimai
 • technologijos vaizdo paskaitų organizavimui
 • mobiliųjų technologijų keliami iššūkiai švietimui

E. ŠVIETIMO PARADIGMOS, MODELIAI IR METODAI, SKIRTI SUAUGUSIŲJŲ MOKYMUI

ATVIRIEJI ŠVIETIMO IŠTEKLIAI (AŠI) IR MASINIAI ATVIRIEJI INTERNETINIAI KURSAI (MAIK)

EKONOMINIAI IR VADYBINIAI E. ŠVIETIMO ASPEKTAI:

 • e. švietimo procesų valdymas bei organizavimas
 • programavimo įgūdžių skatinimas dėstytojams ir studentams
 • e. mokymosi infrastuktūra: nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai

MOTERYS IR TECHNOLOGIJOS

Pristatymai vyks lietuvių arba anglų kalbomis.

Kontaktinis asmuo Dr. Danguolė Rutkauskienė.

Daugiau informacijos apie konferenciją bei registracijos formą rasite ndma.lt/alta2017.
Visais rūpimais klausimais susisiekite altaconference@gmail.com

Liepos 3-4 dienomis vyko tarptautinė mokslinė konferencija „European Conference on Social Media“

Liepos 3-4 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko 4-oji Europos konferencija apie socialines medijas „European Conference on Social Media“.

Konferencijoje buvo diskutuojama apie socialinių medijų panaudojimą švietimo sistemoje, versle, valdžios institucijose, nevyriausybinėse organizacijose. Analizuojami etiniai ir komunikaciniai socialinių medijų aspektai, krizių valdymas, socialinių medijų inovacijos.

Renginyje dalyvavo mokslininkai, verslo ir viešojo sektoriaus institucijų darbuotojai iš daugiau nei 40 valstybių: Airijos, Austrijos, Australijos, Čekijos, Danijos, Egipto, Indijos, Italijos, Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Kinijos, Pietų Afrikos Respublikos, Portugalijos, Suomijos ir kt.

Anksčiau Europos konferencijos apie socialines medijas organizuotos Anglijoje, Portugalijoje ir Prancūzijoje.

Konferencijos programa.

European Conference on Social Media

Kretingos rajono mokyklose – programavimo pamokos

 

Langas į ateitį logotipasMokėti programuoti šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje tampa vis svarbiau. Kasmet Europos šalyse rengiama Europos programavimo savaitė („Europe Code Week“), skirta įdomiai ir patraukliai mokyti programavimo. Šiais metais asociacija „Langas į ateitį“ kartu su bendrove „Google“ nusprendė surengti programavimo pamokų ciklą viename iš Lietuvos rajonų: keturiose Kretingos rajono mokyklose mokysis ir mokytojai, ir moksleiviai.

Spalio 9-22 d. savanoriai profesionalai vyksta į Kretingos rajono mokyklas, kur 1-8 klasių mokiniams ir jų mokytojams rengiamos programavimo pamokos. Mažieji dalyviai žaisdami susipažins su  programavimo pagrindais, penktokai mokysis naudotis „micro:bit“ kompiuteriais, vyresnieji – kurti mobiliąsias programėles ir kt.

„Šios savaitės renginiai naudingi ir mokiniams, ir mokytojams, kurie, dalyvaudami profesionalų rengiamuose užsiėmimuose, mokosi kartu. Mokytojams šiandien tenka didelis krūvis – suspėti kartu su technologijomis ir išmokyti vaikus naujausių dalykų. Šiame darbe mes ir norime jiems pagelbėti“, – sako asociacijos „Langas į ateitį“ vadovė Loreta Križinauskienė. Anot jos, Europos programavimo savaitė Kretingos rajone gali tapti bandomuoju projektu, kuris vėliau būtų kartojamas ir kitose Lietuvos mokyklose.

CodeWeek - programavimo savaitėRenginius Kretingos mokyklose remia pasaulinis technologijų milžinas „Google“ – ši bendrovė aktyviai prisideda prie šviečiamosios veiklos mokyklose.

Programavimo savaitei surengti  parengta daugybė mokomosios medžiagos anglų kalba. Papildomai, šiais metais Nacionalinė skaitmeninė koalicija parengė kodavimo žaidimo be techninių įrenginių – CodyRoby aprašymą lietuvių kalba. Pradinių klasių mokytojai kviečiami naudoti šį žaidimą programavimo savaitės metu. Žaidimo aprašymą PDF formatu galite atsisiųsti čia.

Europos programavimo savaitė – tai visuomeninė iniciatyva, kurią vykdo savanoriai, savo šalyse skleisdami programavimą, siekdami suprantamai paaiškinti šios srities galimybes ir suburti motyvuotus žmones mokytis.

Daugiau apie Europos programavimo savaitę – www.codeweek.eu.

Kviečiame NSK narius dalyvauti EK konkurse DIGITAL SKILLS AWARD 2017

Europos Komisija skelbia skaitmeninių įgūdžių konkursą ir kviečia organizacijas įgyvendinančias gyventojų skaitmeninių įgūdžių stiprinimo projektus teikti paraiškas. Vertinimo metu bus atrinkti keturi geriausi projektai šiose srityse:

 • gyventojų skaitmeninių įgūdžių stiprinimas,
 • skaitmeniniai įgūdžiai darbui bei IT profesionalams,
 • skaitmeniniai įgūdžiai švietime.

Penktasis apdovanojimas bus skirtas projektams, motyvuojantiems mergaites ir moteris išbandyti informacinių ir komunikacinių technologijų sritį.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas (anglų k.).

Užpildyti nesudėtingą elektroninę paraišką  (iki lapkričio mėn. 1 d.) galite čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DS_award_2017 .

Mes už Lietuvos projektus!!!