DOKUMENTAI

Steigimo dokumentai

Bendradarbiavimo Memorandumas

Strategijų dokumentai

Atnaujinta Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014–2020 m. (Nauja redakcija nuo 2017-12-23)

Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė 2014–2020 m.

Skaitmeninio raštingumo supratimo ir jo tobulinimo sistema (angl. Digital Competence Framework for Citizens)

Kiti dokumentai

NSK naujų partnerių-narių priėmimo tvarka PDF faile.

Nacionalinės skaitmeninės koalicijos sukūrimo gairės ES (anglų kalba)

Nuorodos

Plačiau apie Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koaliciją.

Plačiau apie Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koaliciją (anglų kalba).

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė.

Pranešimas spaudai apie Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicijos steigimą (anglų kalba).

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija.

Pranešimas spaudai apie didžiosios koalicijos steigimą.