Diskusija „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė“

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkėLapkričio 3 d. Vilniuje vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto organizuota diskusija tema „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą“, kurioje atstovaudama „Nacionalinę skaitmeninę koaliciją” dalyvavo asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Diskusijoje dalyvavo LR Švietimo ir mokslo, LR  Ūkio bei  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, verslo, jaunimo organizacijų atstovai.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK), yra patariamoji ES institucija, kurios veiklos principas – pilietinio dialogo skatinimas,  rengia nuomones įvairiais ES teisėkūros klausimais, konsultuoja Europos Komisiją, Europos Parlamentą, Tarybą.

Temos aktualumas

Komisijos skaičiavimais Europoje, – 70 mln. europiečių neturi pakankamų skaitymo ir rašymo įgūdžių, prastai skaičiuoja, o daugiau kaip 20 proc. asmenų praktiškai negali dirbti kompiuteriu, tad jiems kyla nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties pavojus. 

Kita vertus, daugiau kaip 30 proc. labai kvalifikuotų jaunų žmonių dirba darbą, neatitinkantį jų gabumų ir lūkesčių, o 40 proc. Europos darbdavių tikina negalintys rasti darbuotojų, turinčių tinkamų įgūdžių, kurie padėtų skatintų augimą ir diegti inovacijas. Tuo pat metu per mažai žmonių yra verslūs ir jiems trūksta gebėjimų savo verslui pradėti ir prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Akivaizdu, jog švietimo ir įgūdžių ugdymo srityje reikia inovatyvesnių sprendimų, Europai reikia keisti požiūrį į švietimo sektoriaus tikslus, jo veikimą ir jo vietos bei vaidmens visuomenėje suvokimą, geriau numatyti darbo rinkos poreikius.

Būtina užtikrinti, kad žmonės nuo mažumės įgytų kuo daugiau įvairių įgūdžių, ir kuo geriau išnaudoti Europos žmogiškąjį kapitalą, kuris turėtų didinti įsidarbinimo galimybes, konkurencingumą ir augimą regione.

Tema ypač aktuali Lietuvai, kadangi vykdoma švietimo reforma. Būtina žinoti pramonės ir paslaugų sektoriaus ateities perspektyvas, tai svarbu formuojant jaunimo profesinę ateitį bei iš darbo rinkos iškritusių žmonių perkvalifikavimą ir asmenų išlikimą aktyviais darbo rinkoje visą gyvenimą.

Karjeros  specialistų vaidmuo yra labai svarbus jaunimo profesiniame orientavime bei vyresnio amžiaus žmonių perkvalifikavimo organizavime.